Vejledning Roser

I perioden oktober til maj kan vi skaffe et væld af spændende rosensorter som barrodsplanter - her er det største og billigste udvalg i flotte a-kvalitetsroser. Vær opmærksom på at barrodsroser altid skal bestilles i god tid før ønsket levering.
Vi kan skaffe rigtig mange forskellige roser sommeren igennem. Vi forsøger at skaffe så mange danskproducerede roser som muligt. De planter der er produceret i Danmark passer bedst til det danske klima.Få glæde af din roser

Roser har gennem de sidste 2-3000 år stået model til en helt utrolig udvikling. I dag er der en mangfoldighed af vækstformer, farver og dufte og derfor kan roser anvendes på mange forskellige måder. Det traditionelle rosenbed i haven, sammen med buske og stauder i andre bede, ved bygninger, og i krukker på terassen. Der er rig mulighed for at blive inspireret i det store udvalg.

Plantested

Det traditionelle rosenbed placeres, så roserne får så meget sol som muligt. Jo mere sol og varme roser får, jo bedre vil de blomstre. Roser bryder sig ikke om træk, men vil gerne stå åbent i haven; derved undgår man fugt, som kan resultere i plettede blade, som skyldes angreb af svampesygdomme.
Plantes der roser ved husmure, så vær opmærksom på, at jorden ofte er blandet med sand og byggematerialer, og bør udskiftes i plantehullet. Når der plantes tæt ved husmure, er det ofte det tørreste sted i haven. Derfor skal der vandes gennem hele vækstsæsonen. Kraftigtvoksende klatreroser er ofte meget robuste, og de fleste plantninger langs husmuren er vellykkede.


Vand næring og lys

Roser må aldrig blive klemt i bede med andre planter så som stauder og buske. Sørg for, ved beskæring og udtynding, at roserne får tilstrækkelig vand, næring og lys.Plantning

Plantehullet skal være så dybt, at der er plads til rosens rødder, uden at de beskæres, bukkes eller klemmes sammen. Kom aldrig gødning direkte i plantehullet.
Placeringen af rosen måles udfra okulationsstedet (podestedet), som skal være 5 cm under jordoverfladen. Plantes der højere, risikeres bortfrysning af hele rosen. Hullet fyldes nu med 2/3 jord, hvorefter der vandes rigeligt. Til slut dækkes plantehullet helt med jord.

Gødskning

Roser er meget gødningskrævende. Derfor er det vigtigt, at jorden løbende tilføres gødning. I det tidlige forår gødes roserne med 2 cl (et snapsglas) klorfattigt NPK gødning pr. plante. Sommeren igennem suppleres med 2–3 gange tilførsel af 2 cl gødning. Der kan også gødes med en speciel rosengødning. Det seneste tidspunkt for gødningstilførsel er juli måned.

Beskæring

Beskæring af roser er vigtigt, men ikke altafgørende for et vellykket rosenbed. Beskæring foretages fra april , men ikke senere end knopperne er begyndt at bryde. Gamle, visne og syge grene skæres helt væk.

Hård beskæring: Rosen skæres tilbage,så hver gren er ca. 10 – 15 cm lang.
Moderat beskæring: Rosen skæres tilbage, således, at grenene bliver halvt så lange. (ca. 20-25 cm)
Let beskæring: Rosen skæres tilbage, således at grenene er 2/3 af deres oprindelige længde.

Beskæring af roser
Sådan beskæres rosengrupperne:

Storblomstrende roser:
Hård eller moderat beskæring.

Buketroser:
Hård, moderat eller let beskæring.

Mini- og bunddækkeroser:
Moderat eller let beskæring.

Buskroser:
Moderat eller let beskæring. Udtynding af grene.

Klatreroser:
Let beskæring.

Vilde roser:
Let beskæring. Udtynding af grene.

Antikke- eller historiske roser:
Udtynding af grene.

Vinterdækning

Det er ikke altid nødvendigt at vinterdække roser. Men melder vejrudsigten om hård frost, og jorden er bar, er det en god idé at dække roserne. De kan enten dækkes af et ekstra jordlag i form af hypning, eller dækkes af grene eller lignende.


Køb dine roser her