Færdighæk - Store hæk planter

LÆS OM PLANTNING OG PASNING AF PRIMA FÆRDIG HÆK® HER

Tilknyttet fil: Prima Færdighæk (2 MB)
Prima Færdig Hæk®

Prima Færdig Hæk®


Kvalitets produktet Prima Færdig Hæk® er kendetegnet ved ensartede store hæk planter, der giver en homogen ensartet hækflade. Hver enkelt plante er kvalitets kontrolleret og mærket op med en lille label, som dit synlige bevis på at du har fået leveret en rigtig Prima Færdig Hæk®. Se kvalitets beskrivelsen her. På plomberede Prima Færdig Hæk® ydes vores 1. års gro-garanti fra leveringsdatoen. Det er en dog en forudsætning for garantien at plante- og pasningsvejledningen er fulgt.

Hvis hækken dør eller mistrives leveres omkostningsfrit for kunden en tilsvarende hæk. Det er en forudsætning at hækken ikke har været udsat for fysisk overlast eller påvirkning fra giftige kemikalier eller lignende. Der må ikke anvendes kemikalier til ukrudtsbekæmpelse det første år efter plantningen. Ligeledes bortfalder gro-garantien, hvis der anvendes kompost/muld fra genbrugspladser ved plantning.

Vi har lavet en trin for trin guide omkring plantning af hæk og hvordan du når frem til det bedst mulige resultat med dine hækplanter.
1. Plante og pasningsvejledning - Prima Færdig Hæk®

1. Plante og pasningsvejledning - Prima Færdig Hæk®


Det er let og hurtigt at sætte en Prima Færdig Hæk®
I det følgende er der givet nogle enkle retningslinjer,
som skal følges for at opnå grogaranti.

Tidsplan: Det er vigtigt at forberede plantningen så alt er klar. Planterne skal plantes indenfor et døgn efter modtagelsen for at sikre, at de ikke tørrer ud eller bliver udsat for fysiske påvirkninger, der går ud over etableringen.

2. Forarbejdet inden hækken plantes

2. Forarbejdet inden hækken plantes


Grav en rende i ca. 40 cm brede og 30 cm dybde. Derefter løsnes jorden i bunden af renden for at sikre luftskifte og afdræning. Den løse jord sikrer ligeledes en hurtig etablering af nye rødder, således at planterne hurtigt gror fast. Anvend ikke kompost fra genbrugspladserne i rodzonen, da konsentrationen af næringsstoffer kan svide rødderne.
3. Hækplanterne gøres klar

3. Hækplanterne gøres klar


Der forekommer variationer i hækplanternes grensætning. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig ved plantningen. Planterne placeres foran renden og ”kigges ud” inden de sættes sammen. Især er det vigtigt at de drejes med de klippede sider ud ad.
4. Plantning og antal pr. løbende meter

4. Plantning og antal pr. løbende meter


Planterne placeres i renden med planteafstanden: 2,5 plante pr. meter for buskede typer som liguster eller med 3 planter pr. meter for enstammede arter som bøg. Planterne sættes således at jordklumpen dækkes af ca. 3 cm jord, ikke dybere. Nettet skal blive omkring rodklumpen. Husk at give plads til hækken mod evt. fortov (30-50cm) fra skellinjen.

5. Vanding af hækken


Vand er meget vigtigt

Vand er altafgørende for planternes vækst både ved etablering og især de første år. Når planterne står godt i renden fyldes den 1/3 med jord og fyldes op med vand. Dette sikrer at jorden falder godt sammen omkring rodklumpen. Når vandet er sunket, fyldes renden op med jord og jorden trædes til omkring klumpen, så planten står fast. Der vandes igen.

6. Vindomsuste steder

På særligt forblæste steder kan det være hensigtsmæssigt at støtte planterne med en plastbelagt tråd mellem nogle kraftige stolper. Den optimale støtte opnås ved at placere tråden i ca. 1 m højde og med 2 m mellem stolperne.

7. Afretning af hækken

Når hækken er sat færdig, er det en god ide at give den en let studsning i toppen og på siderne, så den får en pæn finish uden strittende grene.

8. Pleje af hækken

Hækken passes som almindelig hæk med gødning og klipning. Evt. blomster kan med fordel fjernes det første år. Det er dog særdeles vigtigt at holde hækken tilvandet især de første år. I sommerhalvåret skal der en grundig vanding til hver 6-8 dag i perioder uden væsentlig nedbør. Gennemvanding kan kræve op til 10-12 liter vand pr. plante.

Ved at udlægge siveslange kan vandforbruget mindskes - pas på overvanding!
Sådan opnås Gro-garanti...

Sådan opnås Gro-garanti...


Den lille label er symbolet på vores Gro-garanti og skal sidde på alle Prima Færdig Hæk®. Vi giver 1 års grogaranti når plantevejledningen følges.
Hvis hækken dør eller mistrives på grund af svage eller skadede planter leveres omkostningsfrit for kunden en tilsvarende hæk ud til plantestedet. Det er en forudsætning, at hækken ikke har været udsat for fysisk overlast eller påvirkning fra kemikalier eller lignende. Endvidere må de ikke have været tørret ud i rodzonen, som følge af forkert eller mangelfuld vanding. Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse det første år efter plantningen. Ligeledes bortfalder gro-garantien, hvis der anvendes kompost/muld fra genbrugspladser ved plantning

Anvendelse

For at få optimal glæde af haven er det utrolig vigtigt at skabe nogle hyggelige rum med en god atmosfære. Prima Færdig Hæk® er idelt til dette formål, fordi effekten af de store planter kan mærkes med det samme. Med de forskellige hæktyper er der mulighed for at få årstidernes skiften helt ind i haven. Fra lysende blomstrende forårsbebudere over bøgens milde lysegrønne majløv til facinerende efterårsfarver i mange nuancer.    

Færdighækkene er naturligvis også særdeles anvendelige til etablering af ny hæk, således at man slipper for den lange ventetid på flere år inden hækken når den funktionelle højde med den ønskede afskærmning til omgivelserne.

Har man en gammel hæk, der eventuelt er groet igennem af forskellige uønskede planter giver Prima Færdighæk også mulighed for at lave en udskiftning på få dage. Under normale forhold vil der ikke være nogen problemer med at sætte en ny færdighæk direkte i renden, hvor den gamle er fjernet.


Køb Færdighæk her

Køb Færdighæk her


https://www.lundhede.com/faerdighae...