Færdighæk - Store hæk planter

Tilknyttet fil: Prima Færdighæk (2 MB)
Prima Færdig Hæk®

Prima Færdig Hæk®


Kvalitets produktet Prima Færdig Hæk® er kendetegnet ved ensartede store hækplanter, der giver en homogen ensartet hækflade. Hver enkelt plante er kvalitetskontrolleret og mærket op med en lille label, som dit synlige bevis på, at du har fået leveret en rigtig Prima Færdig Hæk®. Se kvalitetsbeskrivelsen her. På plomberede Prima Færdig Hæk® ydes vores 1. års gro-garanti fra leveringsdatoen. Det er dog med forudsætning om, at garantien af plante- og pasningsvejledningen er fulgt.

Hvis hækken dør eller mistrives leveres en tilsvarende hæk til kunden omkostningsfrit. Det er en forudsætning at hækken ikke har været udsat for fysisk overlast eller påvirkning fra giftige kemikalier eller lignende. Der må ikke anvendes kemikalier til ukrudtsbekæmpelse det første år efter plantningen. Ligeledes bortfalder gro-garantien, hvis der anvendes kompost/muld fra genbrugspladser ved plantning.

Vi har lavet en trin for trin guide omkring plantning af hæk og hvordan du når frem til det bedst mulige resultat med dine hækplanter.
1. Plante og pasningsvejledning - Prima Færdig Hæk®

1. Plante og pasningsvejledning - Prima Færdig Hæk®


Det er let og hurtigt at sætte en Prima Færdig Hæk®
I det følgende er der givet nogle enkle retningslinjer for hvordan man skal plante hæk,
som skal følges for at opnå grogaranti.

Tidsplan: Det er vigtigt at forberede plantningen så alt er klar. Planterne skal plantes indenfor et døgn efter modtagelsen for at sikre, at de ikke tørrer ud eller bliver udsat for fysiske påvirkninger, der går ud over etableringen.

2. Forarbejdet inden hækken plantes

2. Forarbejdet inden hækken plantes


Grav en rende i ca. 40 cm brede og 30 cm dybde. Derefter løsnes jorden i bunden af renden for at sikre luftskifte og afdræning. Den løse jord sikrer ligeledes en hurtig etablering af nye rødder, således at planterne hurtigt gror fast. Anvend ikke kompost fra genbrugspladserne i rodzonen, da koncentrationen af næringsstoffer kan svide plantens rødder.

3. Hækplanterne gøres klar

3. Hækplanterne gøres klar


Der forekommer variationer i hækplanternes grensætning. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig ved plantningen. Planterne placeres foran renden og ”kigges ud” inden de sættes sammen. Især er det vigtigt at de drejes med de klippede sider ud ad.
4. Plantning og antal pr. løbende meter

4. Plantning og antal pr. løbende meter


Planterne placeres i renden med planteafstanden: 2,5 plante pr. meter for buskede typer som liguster eller med 3 planter pr. meter for enstammede arter som bøg. På den måde opnår du en tæt hæk. Planterne sættes således at jordklumpen dækkes af ca. 3 cm jord, ikke dybere. Nettet skal blive omkring rodklumpen. Husk at give plads til hækken mod evt. fortov (30-50cm) fra skellinjen.

5. VANDING AF HÆKKEN

Vand er meget vigtigt Vand er altafgørende for planternes vækst både ved etablering og især de første år. Når planterne står godt i renden fyldes den 1/3 med jord og fyldes op med vand. Dette sikrer at jorden falder godt sammen omkring rodklumpen. Når vandet er sunket, fyldes renden op med jord og jorden trædes til omkring klumpen, så planten står fast. Der vandes igen.

6. VINDOMSUSTE STEDER

På særligt forblæste steder kan det være hensigtsmæssigt at støtte planterne med en plastbelagt tråd mellem nogle kraftige stolper. Den optimale støtte opnås ved at placere tråden i ca. 1 m højde og med 2 m mellem stolperne.

7. AFRETNING AF HÆKKEN

Når du har plantet din nye hæk, er det en god ide at give den en let studsning i toppen og på siderne, så den får en pæn finish uden strittende grene.

8. PLEJE AF HÆKKEN

Hækken passes som almindelig hæk med gødning og klipning. Evt. blomster kan med fordel fjernes det første år. Det er dog særdeles vigtigt at holde hækken tilvandet især de første år. I sommerhalvåret skal der en grundig vanding til hver 6-8 dag i perioder uden væsentlig nedbør. Gennemvanding kan kræve op til 10-12 liter vand pr. plante.


Ved at udlægge siveslange kan vandforbruget mindskes - pas på overvanding!
Sådan opnås Gro-garanti

Sådan opnås Gro-garanti

Den lille label er symbolet på vores Gro-garanti og skal sidde på alle Prima Færdig Hæk®. Vi giver 1 års grogaranti når plante vejledningen følges. Hvis hækken dør eller mistrives på grund af svage eller skadede planter leveres omkostningsfrit for kunden en tilsvarende hæk ud til plantestedet. Det er en forudsætning, at hækken ikke har været udsat for fysisk overlast eller påvirkning fra kemikalier eller lignende. Endvidere må de ikke have været tørret ud i rodzonen, som følge af forkert eller mangelfuld vanding. Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse det første år efter plantningen. Ligeledes bortfalder gro-garantien, hvis der anvendes kompost/muld fra genbrugspladser ved plantning

Anvendelse


For at få optimal glæde af haven er det utrolig vigtigt at skabe nogle hyggelige rum med en god atmosfære. Prima Færdig Hæk® er ideelt til dette formål, fordi effekten af de store planter kan mærkes med det samme. Med de forskellige hæktyper er der mulighed for at få årstidernes skiften helt ind i haven. Fra lysende blomstrende forårsbebudere over bøgens milde lysegrønne majløv til facinerende efterårsfarver i mange nuancer. Færdighækkene er naturligvis også særdeles anvendelige til etablering af ny hæk, således at man slipper for den lange ventetid på flere år inden hækken når den funktionelle højde med den ønskede afskærmning til omgivelserne. Har man en gammel hæk, der eventuelt er groet igennem af forskellige uønskede planter giver Prima Færdighæk også mulighed for at lave en udskiftning på få dage. Under normale forhold vil der ikke være nogen problemer med at sætte en ny færdighæk direkte i renden, hvor den gamle er fjernet.

Vælg den rette hæk


En hæk er aldrig bare en hæk. Når du skal vælge din hæk, bør du gøre dig nogle overvejelser, inden du træffer valget. Der er særligt to ting, du bør være opmærksom på. Den første overvejelse du kan gøre dig er, om du ønsker en stedsegrøn eller en løvfældende hæk. Det andet du bør overveje er, om du ønsker en klippet eller uklippet hæk.

Stedsegrøn eller løvfældende hæk


Når du skal vælge den rigtige hæk, kan det være en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvilke behov hækken skal opfylde. Fordelen ved en stedsegrøn hæk er, at man opnår god afskærmning året rundt samt at hækkens grønne farve bevares gennem efteråret og vinteren. En af de mest populære stedsegrønne hække er liguster. Liguster er den mest brugte plante til hæk i Danmark. En ligusterhæk er nem at passe og har let ved at blive tæt med dens tynde grene og mindre blade.

Fordelen ved en løvfældende hæk er, at de er flotte og farverige om sommeren og skaber et unikt look i haven. En løvfældende hæk vil i løbet af året tabe sine blade om vinteren. En af de mest populære løvfældende hække er bøg. En bøg er både en hurtigvoksende hæk og en høj hæk også er det også Danmarks nationaltræ, som skaber en hyggelig stemning i haven.

Klippet eller uklippet hæk


Valget om en klippet eller uklippet hæk hviler både på et praktisk valg og et designmæssigt perspektiv. Vælger du en klippet hæk, skal den holdes ved lige. Af klippede hække er især bøg og liguster to klassiske sorter, der egner sig godt til at blive klippet. Vælger du en uklippet hæk, skal du være helt sikker på, at du har den plads, som hækken kræver, da en uklippet hæk kræver meget plads. En uklippet hæk skal ikke klippes. Derudover har mange af de sorter, som egner sig som uklippet hæk, smukke og dekorative blomster, som gør haven unik.
Køb Færdighæk her

Køb Færdighæk her

Gå på opdagelse i det store udvalg af hækplanter

Se udvalget af hækplanter