Haven i oktober

<u><a href="/opbevaring-af-aebler-og-paerer-gennem-efteraar-og-vinter.aspx">Opbevaring af æbler og pærer gennem efterår og vinter</a></u>

Opbevaring af æbler og pærer gennem efterår og vinter

De sorter af æbler og pærer, der egner sig til længere tids opbevaring, kan lægges i kasser, der kan stilles et beskyttet sted, fx i en carport eller under et halvtag, så køligt som muligt. Læg et tætmasket net eller tilsvarende over, så fuglene ikke ødelægger dem. Når det bliver frostvejr, kan de flyttes til et frostfrit rum, men stadig helst under +5° C. Læs mere

Flytning af buske og træer

Udføres bedst og sikrest i efteråret og tidligt forår. Det gælder uanset om det er mindre planter eller ældre planter. Resultatet er mest sikker, jo yngre og mindre planterne er, men ved noget forberedelse og maskinhjælp er det muligt at flytte også store planter. Læs mere

Deling af stauder

I oktober kan du stadig dele og omplante de stauder du har i haven. Læs mere

Sætning/plantning af hvidløg

Hvidløg sættes/plantes bedst i køkkenhaven sidst i oktober. Så kan de nå at danne nye rødder inden væksten stopper helt før vinteren. Væksten begynder i det tidlige forår, somme tider allerede i februar. Læs mere

Flytning af roser

Oktober og november er en rigtig god tid at flytte roser i, og også for plantning af roser. Ved flytning af etablerede roser, gælder det om at få mest muligt med af roden, og genplante i et hul med god plads til roden, og sådan at podestedet på rosen kommer ca 10 cm under jordoverfladen. Vand godt i plantehullet og gerne igen efter plantning, hvis der er tørt eller det er på let og sandet jord. Læs mere

Beskyttelse af frugttræer

Når man tænker beskyttelse af frugttræer generelt, kan det være af forskellige grunde. Som udgangspunkt er det egentlig ikke nødvendigt at beskytte frugttræer. De er under almindelige vilkår i stand til at klare sig uden særlige beskyttelsesforanstaltninger, men skadedyr og sygdomme, kan gøre, at vi synes vi er nødt til at gøre noget. Læs mere
<u><a href="/tomatplanter-i-drivhus.aspx">Tomatplanter i drivhus</a></u>

Tomatplanter i drivhus

I oktober er der normalt ikke længere varme nok til at tomatplanter kan trives i et almindeligt hobbydrivhus uden opvarmning, så det er tiden at fjerne dem helt. Pluk de tomater der er modne, og fjern planterne fra drivhuset. Du kan gemme de delvis modne tomater, så de kan modne færdige. Læs mere

Plantning af hæk

Forår og efterår er de bedste årstider for plantning af hække. Når du får leveret eller køber dine hækplanter, får du dem ofte i såkaldte barrodsplanter, hvor du får dem i bundter. Husk at holde rødderne fugtige hele tiden, og tag derfor ikke for store bundter ad gangen, når du skal plante.  Læs mere