Champost

Hvad er Champost

Hvad er Champost

Hvad er Champost?
Champost er virksomhedens navn, men det blev også navnet på det første produkt.

Champost fremstiller jordprodukter, der er gødet naturligt med komposteret og varmebehandlet hestemøg. Det vil med andre ord sige, at Champost går ind for bæredygtig gødning og jordforbedring.

Det komposterede og varmebehandlede hestemøg er 100 % fri for ukrudtsfrø, svampesygdomme og skadedyr.

Champost har produkter tilpasset enhver havesituation, men det bærende produkt er jordforbedrings produktet, som udelukkende består af det komposterede og varmehandlede hestemøg.

Den primære gevinst ved at tilføre Champost Jordforbedring til haven er, at det er med til at opbygge jordens indhold af humus.

Humus er et organisk materiale, der er nedbrudt, så den oprindelige struktur ikke længere kan genkendes. Humus er sammen med ler og sand en del af den faste fraktion i vores jord. Den faste fraktion har stor betydning for jordens egnethed som dyrkningsmedium for planter.


Champost er et glimrende jordforbedringsmiddel


Den primære gevinst ved at tilføre Champost til haven er, at det er med til at opbygge jordens indhold af humus. Jordens fysiske tilstand forbedres nemlig, når der findes humus i jorden. Humus er dødt organisk materiale, som er nedbrudt så den oprindelige struktur ikke længere kan genkendes.

Humus er sammen med ler og sand en del af den faste fraktion i vores jord. Den faste fraktion har stor betydning for jordens egnethed som dyrkningsmedium for planter.

Jord som er tilført Champost har en grov porøs struktur, der gør den let og luftig. Netop sådan en jord er nødvendig for at mikroorganismer, smådyr m.m. kan nedbryde komposten til humus. Samtidig giver det en jord, der er let at arbejde med!
Humus indeholder ikke umiddelbart tilgængelige plantenæringsstoffer af betydning. Det organiske materiale skal først nedbrydes yderligere, - men humus har den egenskab, at det her og nu fremmer jordens evne til at holde på vand og plantenæringsstoffer.

Antallet af regnorme og andre nedbrydende smådyr stiger ved brug af Champost, idet disse dyr netop foretrækker en let og luftig jord med meget organisk materiale. Dyrenes vigtigste opgave er at findele og sprede det organiske materiale så mikroorganismerne kan nedbryde det yderligere til et plantetilgængeligt næringsstof.

I dansk jord er der mellem 0,5-4 % humus, jo mere humus jo mørkere er jordens farve. En mørk jordfarve bevirker at jorden hurtigere opvarmes af solen således at jorden hurtigere bliver tjenlig.

Champost Jordforbedring:Topdække med Champost:Champost til surbundsplanter:Champost pottemuld - nøjes med at vande dine blomster hver 3. uge:Champost Planteskolejord:


Praktisk anvendelse af Champost

 
I drivhuset
Champost lægges i drivhuset om foråret før man starter med at plante. Et lag på 10-15 cm iblandes jorden for at give ilt til rødderne og fremme væksten. Det er vigtigt at gennemvande komposten godt før plantning således, at den senere vil være bedre til at optage vand.

I køkkenhaven
Champost i køkkenhaven, udbragt både forår og efterår, er godt for jordens opbygning af humus. Der udbringes et 5-10 cm tykt lag, som arbejdes godt ned i jorden f.eks. ved fræsning eller ved at vende jorden med spade.
Champost er et jordforbedringsmiddel, som fremmer jordens evne til at holde på vand og plantenæringsstoffer. Samtidig gør den jorden let at arbejde med.
Endelig er Champost suveræn at bruge i højbede, hvor den intensive dyrkning let kan udpine jorden og gøre den hård.

Som afdækning
Champosten er varmebehandlet på en sådan måde, at alle ukrudtsfrø, svampesygdomme og evt. skadedyr er fjernet. Champosten er derfor et rigtig godt alternativ til flis som afdækning, både i blomsterbedet men også i læhegn og hækbeplantninger.
Champosten lægges i et 5-10 cm tykt lag oven på jorden, når man om foråret har været igennem sin have for første gang. Herefter passer haven stort set sig selv resten af året. Champosten vil nemlig lukke af for lyset og derved kvæle ukrudtsfrø, og samtidig fremmer jordens evne til at holde på vand og plantenæringsstoffer.

Tre i en
Og der er mange gevinster at hente ved at bruge Champost. Dels er den rig på næringsstoffer, men samtidig kan dens jordforbedrende egenskaber snildt konkurrere med spagnums. Champosten opbygger nemlig jordens indhold af humus, som er dødt organisk materiale. Det giver jorden en let og porøs karakter, som virker særdeles attraktiv på regnorme og andre gavnlige smådyr, og samtidig styrkes jordens evne til at holde på vand og plantenæringsstoffer.
Endelig er Champost fremragende som afdækning og således et godt alternativ til træflis, idet Champost udover at tjene samme formål som flis også giver de før nævnte fordele.
En fjerde sidegevinst er ydermere, at jorden, når den er blevet tilført Champost, bliver betydeligt lettere at arbejde med.