Rullegræs - Info.

Rullegræs

Rullegræs


Færdigt græs i ruller er nutidens løsning både ved nyanlæg, reparationer og ændringer. I løbet af 3 uger har græsset slået rod og kan tåle fuld slitage. Generne over for brugerne af anlægget bliver på denne måde mindst mulige.  Grovsandet vækstlag
ProTurf kvaliteten leverer vi altid med et grovsandet vækstlag. Sandets kornstørrelse er meget ensartet, hvilket sikrer en drænende overflade. Det er især virgtigt, når græsset skal lægges på områder med meget slid året rundt. Vækstlaget passer dermed godt med andre sandopbyggede vækstlag som stadions og greens. Her er det afgørende, at jorden i det færdiggræs der lægges på ikke danner en fedtet overflade af ler. Det kan resultere i en lagdeling af vækstlaget med en dårlig dræning og svag rodvækst til følge.Levering
Græsset leveres direkte på arbejdsstedet.

Udlægning og pleje.

Tilbered jorden som til såning

Rullegræsset skal lægges ud på en veltillavet jord, forberedt som til græssåning. Efter jordbehandlingen skal jorden være bekvem, plan og fri for ukrudt, græstotter, kvikrødder, sten og andre fremmedlegemer.

Det kan være nødvendigt først at grubbe arealet, hvis jordstrukturen er ødelagt (komprimeret).
Pløj, fræs eller grav arealet alt efter arealets størrelse. Herefter finkultiveres arealet med harve eller rive, så det bliver helt plant. Jorden må ikke være for løs, så den senere vil sætte sig, pakning af jorden er derfor vigtig. De ujævnheder jorden har vil man også genfinde, efter færdiggræsset er lagt ud. Ved overgangen til fliser eller andre belægninger skal man huske, at tørven er ca. 1,5 cm tyk.

Vand inden udlægning
Er den tilberedte jord meget tør, skal jorden gennemvandes ca. 1 døgn inden græsset lægges ud. Efter rullegræsset er lagt, er det vanskeligere at få den underliggende jord fugtig nok, og vækstlaget vil suge vandet ud af græstørven.
Gødskning
Inden udlægning er det en fordel at indarbejde gødning i vækstlaget f.eks. 14-3-15 gødning med 3 kg/100 m2 eller tilsvarende. 3 uger efter færdiggræsset er udlagt skal det gødes igen med 14-3-15 gødning 2-3 kg/ 100m2.

Græsset skal lægges ud inden 8 timer
Rullegræsset er en let fordærvelig vare, der hurtigt brænder sammen - specielt i varmt vejr (over 15 grader). Derfor skal græsset lægges ud med det samme efter modtagelse, det vil sige inden for 8 timer.
Det græs, der skal bruges sidst, bringes i læ og skygge for at mindske udtørring og opvarmning.
Ser rullerne tørre ud vil en let overbrusning være aktuel.
Undgå yderligere opbevaring ud over 8 timer!

Udlæg færdiggræsset i forband.
Det letter arbejdet, hvis man begynder at lægge rullerne langs den længste lige kant og arbejder sig ud derfra. Når græsrullerne lægges i forband ses samlingerne mindre. Endefladerne formes let med en spade eller kniv. En køregang etableres ved at lægge plader ovenpå det allerede udlagte græs. Undgå færdsel med tunge maskiner.

Kontakt mellem jord og græsrødder
Græsmåtterne gror hurtigt fast, når der er god kontakt mellem de udlagte ruller og jorden. En let tromling kan derfor være på sin plads. Store tunge tromler gør mere skade end gavn. Husk at tromle plænen lige efter græsset er lagt og inden den første vanding.
Lad græsset hvile

Undgå kraftig belastning af græsset de første 2 til 3 uger.

Fyld samlingerne med topdressing
Når færdiggræsset er lagt ud, kan evt. sprækker og småhuller i samlingerne udfyldes med topdressing.
Brug en sandblandet muld svarende til vækstlaget. 3-4 mm topdressing er ofte tilstrækkeligt. Brug et slæbenet eller bagsiden af en rive til at jævne laget ud og få sandet ned i samlingerne.

Vanding er en forudsætning


Rigelig vanding er en forudsætning for et godt resultat. Vand første gang umiddelbart efter rullegræsset er lagt ud og trykket fast.
Græsset og jorden under det skal løbende holdes fugtigt, indtil græsmåtterne er groet fast.
Hvor meget og hvor tit, der skal vandes, afhænger af vejret.
I varmt og blæsende vejr sker udtørringen overraskende hurtigt. Her vil der være behov for mindre overbrusninger flere gange pr. dag.
Under mere alm. vejrbetingelser vil en retningslinie være, at man vander med 15-20 mm vand hver 2. eller 3. dag. Brug altid en regnmåler til at kontrollere, hvor meget vand der gives. Derefter gradvis forlænge intervallerne i takt med, at græsset gror fast.
Husk - at målet er at holde jorden fugtig i hele perioden, indtil rullegræs er etableret.

Klippes i 3-5 cm´s højde
Rullegræs klippes på normal vis. En klippehøjde på 3-5 cm vil være passende. Klip aldrig mere end 1/3 af græsmassen i en klipning.

Vent med vertikalskæring
Vent ca. 2 måneder med at vertikalskære, græsset skal være veletableret, efter det er blevet flyttet.
Ellers vertikalskæres der som normalt, når græsset er i god vækst i april/maj eller august/september.

Kom problemerne i forkøbet!
Græstørven slår ikke rod. Indenfor ca. 10 dage vil tørven danne nye hvide rødder.
Er dette ikke tilfældet, bør vandingen tjekkes.

OBS: Græstørv, der ligger i skygge, vil danne rødder meget langsomt - om overhovedet. Vi kan derfor ikke anbefale at lægge tørv på arealer i dyb skygge.

Paddehatte
En række svampe vil sætte frugtlegemer (paddehatte) i sensommeren, hvor temperaturen og fugtigheden er til det. Høsletsvampen kan optræde i den tørv, vi leverer, den er ikke giftig. Hatten er 1-2 cm i diameter, klokkeformet og grå-brun med rødligt-violet skær. Optræder der andre svampe, bør de bestemmes, så deres giftighed kan vurderes.

Larver
Der findes flere forskellige insektlarver, som lever i kortklippet græs blandt andet den grå-brune stankelbenslarve og den hvide gåsebillelarve. Få individer i en levering vil ikke have nogen betydning for græssets udseende.