Abrikos

Abrikos guide - Læs vejledningen herunder:


Prunus armeniaca

Abrikos er et kønt prydtræ, der giver frugt selv som frit udplantet i haven. Frugterne er gule med orangefarvede kinder 4-6 cm i diameter. Træet bliver 3-10 meter højt og giver i gode år et stort udbytte.

Den overdådige blomstring med hvide-rosa blomster er meget tidlig, allerede i marts i milde vintre, hvilket giver stor risiko for frostskader. Træer, der er espalieret ved en sydvendt mur, springer tidligst ud på grund af de høje temperaturer nær muren og er dermed også mest udsat for nattefrost. Til gengæld giver de beskyttede forhold tæt op ad muren den bedste frugtudvikling gennem sommeren. En vest- eller nordvestvendt mur mindsker problemet med den kraftige solopvarmning de tidlige forårsdage.

Abrikos sætter mange frugter der bør udtyndes, når træet selv har kastet de blomster der ikke blev bestøvet. Der skal være 5-6 cm mellem frugterne, hvis de skal kunne udvikle sig til en god størrelse. Beskæring sker efter frugthøst i august