Abrikos

Abrikos guide - Læs vejledningen herunder:


Prunus armeniaca

Abrikos er både et kønt prydtræ og et godt frugttræ, der giver frugt selv som frit udplantet i haven. Frugterne er gule med orangefarvede kinder 4-6 cm i diameter. Træet bliver 3-10 meter højt og giver i gode år et stort udbytte.

Den overdådige blomstring med hvide-rosa blomster er meget tidlig, allerede i marts i milde vintre, hvilket giver stor risiko for frostskader som kan få blomsterne til at falde af. Træer, der er espalieret ved en sydvendt mur, springer tidligst ud på grund af de høje temperaturer nær muren og er dermed også mest udsat for nattefrost som kan svide blade og blomster. Til gengæld giver de beskyttede forhold tæt op ad muren den bedste frugtudvikling gennem sommeren. En vest- eller nordvestvendt mur mindsker problemet med den kraftige solopvarmning de tidlige forårsdage, men den mindre solpåvirkning giver mindre træ og kan påvirke størrelsen/kvaliteten på frugterne.

Abrikos sætter normalt mange frugter der bør udtyndes, når træet selv har kastet de blomster der ikke blev bestøvet. Så vent med at tynde ud til fragten er på størrelse med en lillefinger negl. Der skal være 5-6 cm mellem frugterne, hvis de skal kunne udvikle sig til en god størrelse. Du skal helst ikke beskære træet om vinteren da det kan begynde at bløde. Træer der bløder, betyder at de suger vand op i stammen men da der er "hul" på grenene vil vandet blive presset denne vej ud og ikke være noget træet kan bruge. Beskæring skal ske efter frugthøst i august, her kan træet nå at lukke sine så før vinter og vil forblive mere sund.