Haven i December

Beskyttelse af frugttræer

Generelt kan der være forskellige grunde til, at man bør beskytte sine frugttræer. Egentlig er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at beskytte frugttræerne. De er under almindelige vilkår i stand til at klare sig uden særlige beskyttelsesforanstaltninger, men skadedyr og sygdomme, kan gøre, at vi synes vi er nødt til at gøre noget. Læs mere

Flytning af roser

Oktober, november og december er rigtige gode måneder at flytte sine roser i samt gode måneder at plante sine roser i. Ved flytning af etablerede roser, gælder det om at få mest muligt med af roden, og genplante i et hul med god plads til roden, og sådan at podestedet på rosen kommer ca 10 cm under jordoverfladen. Vand godt i plantehullet og gerne igen efter plantning, hvis der er tørt eller det er på let og sandet jord. Læs mere

Flytning af buske og træer

Efteråret og tidligt forår er de to bedste tider, hvor man kan flytte sine træer og buske. Det gælder uanset om det er mindre planter eller ældre planter. Resultatet er mest sikker, jo yngre og mindre planterne er, men ved noget forberedelse og maskinhjælp er det muligt at flytte også store planter. Læs mere

Frostbeskyttelse af planter

De fleste haveplanter kan sagtens klare sig uden beskyttelse mod frosten og vinteren, men enkelte kan være så udsatte og følsomme, at det er nødvendigt at beskytte dem. Typisk er det nyplantede roser, stedsegrønne Rhododendron og sarte stedsegrønne nåletræer. De sidste kan være visse sorter af cypres - Chamaecyparis og tuja - Thuja. Enkelte andre planteslægter som fx havefuchsia kan også have behov for vinterdækning, som typisk kan være afskårne grene af gran eller fyr, eller fiberdug omkring planten. Læs mere
<u><a href="/plantning-af-haek.aspx">Plantning af hæk</a></u>

Plantning af hæk

Forår og efterår er de bedste årstider for plantning af hække. Hækplanter leveres og sælges mest almindeligt som såkaldte barrodsplanter, hvor man får dem i bundter med 5-10 eller 25 planter pr. bundt afhængig af størrelse og art. Når du planter hæk er det vigtigt at være opmærksom på, at holde rødderne fugtige hele tiden. Læs mere