Frost - og vinterbeskyttelse af planter

Beskyt dine planter mod frost og vinter

Langt de fleste haveplanter kan og skal klare sig uden beskyttelse mod frost, men enkelte er så udsatte og følsomme, at det kan være nødvendigt at beskytte dem. Det er typisk nyplantede roser, stedsegrønne Rhododendron og sarte stedsegrønne nåletræer. De sidste kan være visse sorter af cypres - Chamaecyparis og tuja - Thuja. Enkelte andre planteslægter som fx havefuchsia kan også have behov for vinterdækning, som typisk kan være afskårne grene af gran eller fyr, eller fiberdug omkring planten.

Brug grene af gran eller fyr til ganske lave planter


Grene af gran eller fyr stikkes i jorden omkring planten der skal beskyttes, eller lægges omkring planten, hvis det er en ganske lav plante. Grene af andre nåletræer kan også bruges. Fiberdug eller tilsvarende er også meget anvendelig som frostbeskyttelse. Det er beskyttelse mod vind og sol, det drejer sig om. temperaturen som sådan kan man ikke gøre noget ved, men vind og sol udtørrer planterne, og det kan sammen med frost ødelægge visse planter.

Anbring først vinterbeskyttelsen når det er nødvendigt


Man skal helst ikke anbringe vinterbeskyttelsen før det er nødvendigt, altså lige før, der er udsigt til hård frost og/eller frost i en længere periode. hvis man pakker planterne ind lang tid før nødvendigt, kan der være risiko for angreb af svampe, fordi den periode også ofte er fugtig.
Visse stedsegrønne planter tager ofte først skade når vi i marts og måske ind i april får en kombination af frost, sol og blæst og vekslen mellem frost og plusgrader, måske endda forholdsvis høje plusgrader. Der er visse små surbundsplanter, der er udsatte for det, og også andre stedsegrønne kan skades i den periode.