Sygdomme - Hvad fejler min hæk?

Meldug

Meldug

Meldug er en svamp der rammer bladene på din hæk. Bladene får et hvidligt/gråligt skær i plamager som det ses på billedet.
Hvis du kører fingeren imod plamagen, kan du tørre den væk. Plamagen fremstår støvet og findes for det meste på oversiden af bladet.
Typisk sker angrebet i sidste halvdel af sommeren og lidt ind i efteråret.

Bekæmpelse:
Der findes kemiske produkter på markedet. Ofte er angreb i hækplanter uden betydning, da det sker så sent på året at hækken har groet det det skal.
Vores anbefaling er, at fjerne bladene når de falder af hækken. Så mindsker du problemet til året efter. Angreb sker sjældent på en veletableret hæk, så meldug er normalt ikke et problem i hækken.
Galmyg

Galmyg

Galmyg kan angribe dine planter og især i bøgehække kan det forekomme. Men det har meget lidt eller ingen indflydelse på bøgens vækst.
Selv bøgetræer hvor alle blade er dækket af de små galler klare sig fint igennem.
Det hele drejer sig om en lille myg som lægger et æg i bladets celler. Det får cellen til at svulme op og danne disse galler som ses på billedet. Inde i hver galle er et lille æg som senere bliver til en lille larve. Når det bliver efterår falder gallen til jorden og overvinter der. Næste forår bliver det til en myg som starter hele cyklussen forfra.

Bekæmpelse:
Blade under hækken kan fjernes når de smides, men normalt er det ikke nødvendigt.
Bladlus

Bladlus

Bladlus angriber især bøg, men kan også angribe liguster.
Typisk er lusene grønne eller hvide. De sidder oftest i en klistret hvid masse på undersiden af bladene og op af nye skud. Ved angreb vil bladene rulle sig sammen som det kan ses på billedet her til venstre. Bladlusene suger af plantens saft gennem undersiden af bladene.
Det er især vigtigt,, at få bekæmpet bladlusene hvis det er en ny hæk der er angrebet. Når bladene ruller sammen kan de ikke hjælpe planten med at gro så meget som hvis de forblev flade.
Afføringen fra bladlus er grobund for skadelige bladsvampe, hvilket er endnu en grund til at bekæmpe lusene hurtigst muligt.
I sjældne tilfælde kan man blive angrebet af stammelus. Stammelus sidder, som navnet antyder, på stammen af planten. Disse lus er større end almindelige bladlus, næsten op til 1/2 centimeter. Stammelusene er brune/sorte og suger plantesaft direkte fra stammen.


Bekæmpelse:
Vi anbefaler, at spule planterne med vand hvor der er lus. Det skyller bladlusene ned på jorden hvorefter de har meget svært ved, at komme op på planten igen. Det er vigtigt, at gentage denne behandling 1 gang dagligt i en uges tid eller til at man ikke kan se flere bladlus. Efterfølgende skal man holde godt øje med om lusene vender tilbage. Pas på med at spule med meget koldt vand midt på dagen, gør det gerne morgen eller aften.

Nyttedyr kan også bruges til at bekæmpe bladlus. Det er muligt at købe rovtæger som spiser bladlusene. Ofte skal man sætte rovtægerne ud i god tid så de kan følge med til at spise lusene. En kombination af spuling med vand og nyttedyr kan også være en mulighed, da nytte dyr nemmere kan komme tilbage på planterne igen. Men det er bedst ikke at spule dem på jorden da det kan være hårdt for dem.
Mariehøns og Guldøje kommer helt naturligt til din hæk. De spiser også mange bladlus og vil hjælpe dig i fremtiden mod angreb, så pas på dem!

Som en sidste løsning kan man købe et kemisk middel til behandling af hækken mod bladlus. Men det skal være den sidste løsning, da det går hårdt ud over de fleste nyttedyr. Alternativt kan anvendes en insektsæbe en enkelt gang for at slå luse-bestanden ned på et mere acceptabelt niveau.

Skulle du finde stammelus på dine planter, vil den bedste bekæmpelse være at mose lusene med fingrene. De vil sidder sammen i en klump på stammen. Lusene kan ses på billedet under det næste.

På billedet herunder ses et bøgeblad der har været angrebet af bladlus. Nyttedyr har spist lusene og er gået videre på jagt. Det hvide der er tilbage på bladet er tomme skaller fra lusene. Det er muligt at se lidt svamp som er kommet fordi der har været bladlus-afføring på blader (de sorte pletter)
Tidligere angrebet bøgeblad. Nyttedyr har spist lusene

Tidligere angrebet bøgeblad. Nyttedyr har spist lusene

Stammelus sidder i en klump på stammen

Stammelus sidder i en klump på stammen

Vindskader

Vindskader

Vindskader kan forekomme hvis vi går fra en lun periode med stille vejr til et meget blæsende og kølig dag, evt. med kold regn.
Ofte vil kanten af blade, på især nyplantede hække, blive brun. Det sætter planten lidt tilbage, men næste år vil den endnu engang stå med flotte blade.
Det kan se slemt ud, men ofte sker det i sensommeren hvor planten har groet det meste af det den skulle. Så der er normalt ikke grund til bekymring.

Bekæmpelse:
Ingen. Når planten bliver etableret vil det forekomme i mindre grad.
Bladplet

Bladplet

Bladplet rammer især liguster. Svampen angriber bladene i sensommeren og det tidlige efterår. Er vejret fugtigt gennem hele dagen og bladene på planterne ikke når at tørre ud, vil svampen etablerer sig nemmere.
Angrebet starter som en lille sort prik på bladet. Denne prik vokser i diameteren efterhånden som svampen får fat.
Angreb kan gå i sig selv igen hvis der vejrmæssigt kommer en tør periode. Det sker meget sjældent, at angrebet stopper, men hvis det gør, vil det midterste af den sorte plet falde ud og der vil være et hul i bladet.
Når den sorte plet når en diameter på ca. 3 mm vil bladet begynde at blive gult. Herefter vil bladet falde af planten.

I planteskolen har vi planterne til at gro tæt sådan at vi kan lave mange planter på lidt plads og dermed holde prisen nede for vores kunder. Det betyder, at luften vil cirkulerer mindre imellem planterne, derfor vil der i år med fugtigt sensommer og efterår ske et større angreb af svampen.
Vi vil samtidig ikke levere ny sprøjtede planter til vores kunder, så vi stopper med at sprøjte mod svampen i god tid før optagning. Men det betyder, at bladplet kan forekommer på vores planter.
Når planterne kommer ud i haverne vil der være større luftcirkulation omkring dem, så det er en svamp der kun rammer i sjældne tilfælde i haverne fremadrettet.

Bekæmpelse:
Ved at fjerne de blade der ligger under hækken, fjernes spore som vil kunne angribe planten næste år. Er man angrebet og bladene bliver gule og begynder at falde, så ryst hækken og fjern alle de blade der falder af.  Skabes mere luft rundt om hækken vil det også mindske angreb.
Svampen er ofte kun et kosmetisk problem.
Grensvamp

Grensvamp

Grensvamp kan angribe liguster i sjældne tilfælde. Det kommer typisk hvis vejret er meget lunt og fugtigt. Primært i sensommeren men kan også forekomme sommer og efterår. Det kan smitte videre til resten af planten hvis ikke problemet løses.
Angrebet starter med at de yderste blade på grenen ligner at de mangler vand. Senere vil hele skuddet se ud som om det mangler vand. Inderst på grenen vil der være en indsnævring med en mørkere farve. Senere vil grenene visne helt ind og bladene blive brune. 
Det er ofte først når de brune blade kommer at man ligger mærke til at der har været noget galt. Selvom det kan være en smitsom svamp, kan den også forsvinde af sig selv igen. Kommer der en tør periode efter angrebet kan svampen tørre ud.

Bekæmpelse:
Grene skal fjernes helt fra planten og i skraldespanden. Hvis muligt skal der klippes ca. 10 cm ned i sundt materiale når grenen klippes af eller så langt ind som muligt. Sprit gerne saksen af efter afklipning, så smitten ikke spredes til andre dele af hækken.
Selvom grenene og bladene er helt brune og det ikke ser ud til at svampen har ramt andre dele af planten eller andre planter, anbefaler vi stadig at fjerne grenene. 

Hvis angrebet er stort og har indflydelse på alle planterne, kan man gøre 2 ting. Det første er at klippe alle planterne ned til 20 cm højde og starte hækken forfra. Det er vigtigt at fjerne alle blade og grene.
Hvis det ikke virker skal man skifte hækken ud, evt. med en anden slags hæk.
Larver

Larver

Der kan komme forskellige laver i hækken. Larverne vil typisk spise af bladene, men lade selve skuddet tilbage.

Bekæmpelse:
Larverne kan fjernes med hænderne. Larver er sjældent et problem da både hvepse og fugle spiser dem før de for alvor kommer i gang.
Bliver din hæk hård angrebet af larver, kan du ryste toppen af planterne hver dag. De larver der falder på jorden kommer ikke alle op på planten igen før de går til. Når du gentager denne behandling vil det langsomt tynde ud i larverne i hækken.