Vejledning Klematis

Plantning

Plantning

Klematis trives bedst i en kølig, dybmuldet og fugtighedsbevarende jord. De kræver rigeligt vand og regelmæssig gødningstilførsel.
Det betaler sig at gøre lidt ekstra ud af plantningen:
Grav et dybt hul (ca. 45 cm. bred og 45 cm. dybt) og løsn bunden godt med en greb. Fyld derefter 5-10 cm. godt omsat staldgødning eller god kompost med lidt benmel i bunden. Hullet fyldes op med en god jordblanding, dvs. god muldjord med lidt benmel, kompost eller muld blandet med sphagnum. Så er vi klar til selve plantningen. Den løse jord graves til side og den gennemvandede rodklump plantes ca. én håndsbredde dybere, end planten står i potten.  Jorden trykkes (med hånden) fast om klumpen og der vandes godt til. Vand et par gange ugentligt de  næste 3-4 uger, indtil plantens rødder er  godt ude i jorden.
Den dybe plantning har den fordel, at planten kan skyde fra de knopper, der plantes under jordoverfladen, hvis de overjordiske dele skades af frost eller andet.
For at opnå den kølige (skovbunds-) jord, som klematis holder af, bør man plante en ”fodpose” af et par bunddækkeplanter foran eller dække jordoverfladen med flis, et par sten el. lign.
Prøv, når plantestedet skal findes, at se efter, om der i haven er en stor busk eller et træ, der kan agere ”klatrestativ” for planten, her tager klematisen sig ofte meget bedre ud end på et espalier opad husmuren. Vigtigt er det dog, at der ikke er for meget sus og blæst på plantestedet, det ødelægger både blade og blomster.

Beskæring

Det først følgende tidlige forår (marts-april) efter plantningen klippes planten kraftigt tilbage for at opnå god forgrening, hvis den ikke har det i forvejen. Herefter retter beskæringen sig efter art og sort.
Som tommelfingerregel kan man benytte flg.:
De tidligt blomstrende klematis (apr.-juni) kræver ingen beskæring. Hvis planten bliver for voldsom eller grim beskæres den umiddelbart efter blomstring. Disse sorter blomstrer på skud fra året før. Planten har nu sommeren til at sætte nye skud, der giver blomster næste forår.
De senere blomstrende sorter beskæres tidligt om foråret, idet disse blomstrer fra tilvæksten samme år. Hvis disse sorter ikke beskæres, rykker væksten og blomstringen højere og højere op i planten for hvert år og efterlader bare og uskønne grene for neden.
Endelig er der en tredje gruppe, som blomstrer på både gamle og nye skud. Når de trænger til beskæring, må man vælge om det er ”forårsblomsterne” eller ”sommerblomsterne”, det skal gå ud over. Vælger man at  glædes ved forårsfloret beskæres efter denne blomstring. Vælges den sene blomstring beskæres tidligt forår.