Den insektvenlige have

Er det overhovedet vigtigt med insekter?

Er det overhovedet vigtigt med insekter?

Insekter er vigtige, de er grundstenen i naturens økosystem og basis for det meste af dyre- og plantelivet i vores natur - over de sidste 100 år er 90% verdens insekter forsvundet.

Så blomster i haven til fordel for insekter, fugle og mennesker.
Naturen har mere brug for os end nogensinde før – og at hjælpe bier og andre insekter er et værdigt indsatsområde – insekterne, og ikke mindst bierne forsvinder fra vores natur, og det er en katastrofe for bestøvningen af alt fra ukrudtsplanter til æbletræer.

Ved at omlægge et stykke af din græsplæne til blomstereng – danner du rammerne om et fantastisk miljø som uden tvivl vil tiltrække bier, insekter og fugle.
Hvilke blomster skal jeg så?

Hvilke blomster skal jeg så?

Der er hundredvis af pollen- og nektarrige blomster som kan gøre din have tiltrækkende for insekter.
Hvis du vil være sikker på at få held med dit naturbed, kan du vælge en færdig blanding med blomster til forskellige formål.  Nogle frøblandingerne er udviklet til specifikke formål – f.eks. at tiltrække bier og insekter.

Men det er ikke nødvendigt at så nye frø. Der ligger mange tusinde frø i din have jord. Også selvom du har et stykke hvor der har været græsplæne de sidste 50 år vil der være andre frø i jorden. Det er frø som bliver til planter der ofte betegnes som ukrudt i danske haver. Men lige nøjagtig ukrudt er planter der har været i Danmark i mange mange år og derfor har insekter i Danmark vænnet sig til at leve af netop disse planter.
Hvis du er træt af at slå græs på et par m2 af plænen, så prøv at lade græsse gro. Du vil opleve at det ikke kun er græs der vokser op, men også andre spændende planter som insekterne vil elske.

Sand er godt - Plænegræs er skidt!

Plænegræs er stærke og dominerende sorter som ikke tillader megen anden vegetation. Derfor kræver en decideret blomstereng, at græstørven fjernes hvis du vil have et hurtigt resultat ved at så nye frø.
Desuden er jordforholdende vigtige – i en fed muldjord vil ukrudt som eks. kvikgræs hurtigt overtage – det du skal bruge, er en næringsfattig sandet jord. Dæk din havejord med 5 cm. sand inden du sår – så er din blomstereng godt på vej.
Er blomster nok – er der mere jeg kan gøre for at øge dyre- og insektlivet i min have?

Er blomster nok – er der mere jeg kan gøre for at øge dyre- og insektlivet i min have?

Alle dyr, også insekter har brug for vand. Derfor er det nødvendigt at have vand i haven, så insekter og fugle kan drikke. Rindende vand er rigtig godt - et fuglebad med en lille pumpe, en regnvandstønde, eller en havedam sikrer at dyrene trives.

Bier bor ikke i blomster – i naturen bor insekterne i rådne træer, visne grene eller i jordhuler hvor jorden er porøs. Ingen af de kriterier opfyldes specielt godt i en parcelhushave.
Sørg for at der er gemmesteder til insekterne og yngleplads til fuglene – en urørt brændestabel eller en gammel træstub er ideelle hjem for insekterne. Du kan også lave eller købe et insekthotel.
Fuglene har brug redekasser eller tætte hække og buske hvor de kan bygge deres reder uforstyrret.
No Mow May

No Mow May

’No Mow May’ (klip ikke i maj) er et nyt tiltag som startede i Storbritannien i 2019 hvor tusindvis af Briter lader plæneklipperen stå i maj. Resultatet er overvældende – der skyder blomster op overalt og insekterne sværmer i villahaverne.
Hvis du er med på bølgen, får du opskriften her:
Tag en tur med plæneklipperen en gang i april når græsset er begyndt at vokse – du skal ikke klippe hele plænen, men blot anlægge stier mellem terrasser, drivhuse og højbede.
Stierne kan du klippe så ofte du ønsker, det er praktisk for dig, og så sender det et signal til naboen om at du ikke har givet op, men blot har lagt stilen om 😊.
Den 1. juni, 1.juli, 1. august osv. Skal du klippe hele plænen, men ikke for kort. Den månedlige klipning ’stresser’ blomsterne, og får dem til at yde deres allerbedste med nye blomster.