Græsser - Info

GRÆSSER.

GRÆSSER.


Græsser er en stor og særdeles sammensat gruppe planter, lave og høje, vintergrønne og løvfældende - og i vort klima med eller uden blomster. De er gennemgående meget nemme at dyrke, og de angribes yderst sjældent af sygdomme og skadedyr.

Beskæring foretages når solen lokker til lidt havearbejde.

De planter der er produceret i Danmark passer bedst til det danske klima.

Højdeangivelsen er vejledende, det kan variere en del alt efter jordbunden.Før du planter:


Vælg planter, der trives med de vækstbetingelser, du har at byde på. Solelskende græsser til solrige voksesteder, skyggetålende græsser til skyggefulde omgivelser osv.

Fjern alt ukrudt - og især flerårigt ukrudt - før du planter. Det er betydeligt lettere end at luge mellem de nyplantede græsser.

Jorden løsnes og arbejdes godt igennem før plantning. Jord der er kørt sammen, løsnes i dybden ved fræsning og grubning.


Når du planter:


Det er næsten altid plantetid for græsser, dog ikke når jorden er frossen eller meget våd, eller når sommeren byder på hedebølge.

Tænk på helheden, når du planter. Kombinationen af farver og former skaber en flot spændende helhed. Plant de højeste græsser i baggrunden og de laveste forrest.

Husk, at det bliver vinter igen. Det er en god ide at benytte vintergrønne græsser og græsser med vinterstandere i beplantningen, så der også er noget kønt at se på i den kolde tid.

Et tæt dække af græsser holder ukrudt i ave. Du opnår et tæt dække ved at følge anvisningerne for antal planter pr. kvadratmeter. Men husk græsser kan ikke kvæle flerårigt ukrudt, det skal fjernes før plantning.


Efter plantning:


Nyplantede græsser skal vandes umiddelbart efter plantning, så der hurtigt kommer gang i rodvæksten. I de første uger efter plantning vandes grundigt med mellemrum, så planterne ikke tørrer ud. Når rødderne har fået fat for alvor, er vanding sjældent nødvendig. Der må ikke gødes umiddelbart efter plantning, græsserne skal have lov til at komme i gang med væksten, før der gødes, ellers kan man svide rødderne og planterne vil visne.

Indtil græsserne vokser sammen og danner et tæt plantedække, skal spirende ukrudt mellem planterne fjernes.

En veletableret græsbeplantning passer stort set sig selv, planterne skal blot klippes ned hvert forår i april-maj. De må endelig ikke klippes ned om efteråret, så kan der trænge vand ned og græsset kan fryse eller rådne væk.