Haven i november

Plantning af hæk

Forår og efterår er de bedste årstider for plantning af hække. Hækplanter leveres og sælges mest almindeligt som såkaldte barrodsplanter, hvor man får dem i bundter med 5-10 eller 25 planter pr. bundt afhængig af størrelse og art. Det er typisk slægterne bøg, liguster, avnbøg, navr, tjørn og spiræa, der anvendes til hæk, men andre kan også bruges.

Til klippede hække bruges normalt bøg, liguster, avnbøg, navr og tjørn, og af dem mest de 2-3 førstnævnte, hvorimod spiræa er til fritvoksende hække. Den egner sig ikke til klipning som hæk.

Vær opmærksom på, at holde rødderne fugtige hele tiden, og tag derfor ikke for store bundter med ved plantningen, og læg slet ikke planterne ud på jorden langs plantelinien, så de kan komme til at ligge der og tørre i længere tid. Læs mere

Frostbeskyttelse af planter

Langt de fleste haveplanter kan og skal klare sig uden beskyttelse mod frost, men enkelte er så udsatte og følsomme, at det kan være nødvendigt at beskytte dem. Det er typisk nyplantede roser, stedsegrønne Rhododendron og sarte stedsegrønne nåletræer. De sidste kan være visse sorter af cypres - Chamaecyparis og tuja - Thuja. Enkelte andre planteslægter som fx havefuchsia kan også have behov for vinterdækning, som typisk kan være afskårne grene af gran eller fyr, eller fiberdug omkring planten. Læs mere
<u>Beskæring af efterårshindbær</u>

Beskæring af efterårshindbær

Beskæring af efterårshindbær er egentlig ret enkel, for alle grene skal klippes af ved jordoverfladen. Det skal gøres, inden der begynder at komme nye skud i det følgende forår, og helst ikke senere end marts, men det kan gøres i hele perioden fra man har plukket det sidste bær og indtil marts næste år.

Flytning af buske og træer

Det er bedste og sikrest af flytte dine træer og buske i efteråret og tidligt forår. Det gælder uanset om det er mindre planter eller ældre planter. Resultatet er mest sikker, jo yngre og mindre planterne er, men ved noget forberedelse og maskinhjælp er det muligt at flytte store planter. Læs mere

Flytning af roser

Oktober og november er rigtig gode måneder at flytte samt plante roser i. Ved flytning af etablerede roser, er det vigtigt at huske at få så meget som muligt af roden med. Genplant derefter i et hul god plads til roden, og sådan at podestedet på rosen kommer ca 10 cm under jordoverfladen. Vand godt i plantehullet og gerne igen efter plantning, hvis der er tørt eller det er på let og sandet jord. Læs mere

Beskyttelse af frugttræer

Som udgangspunkt er det egentlig ikke nødvendigt at beskytte dine frugttræer. Under almindelige vilkår kan de nemlig sagtens klare sig uden særlige beskyttelsesforanstaltninger. Men alligevel synes man at man bør beskytte træerne mod skadedyr og sygdomme. Læs mere