Beskyttelse af frugttræer

Generelt beskyttelse af frugttræer

Når man tænker beskyttelse af frugttræer generelt, kan det være af forskellige grunde. Som udgangspunkt er det egentlig ikke nødvendigt at beskytte frugttræer. De er under almindelige vilkår i stand til at klare sig uden særlige beskyttelsesforanstaltninger, men skadedyr og sygdomme, kan gøre, at vi synes vi er nødt til at gøre noget.

Der er størst risiko for at frugttræerne bliver skadet af dyrene i vintertiden


Der er ingen af de sygdomme, der kan skade frugttræer, der er aktuelle i vintertiden, men en lille håndfuld dyrearter kan gnave og æde af bark og grene på frugttræer. Det er rådyr, harer, mus og mosegrise.
Rådyr kan finde på at gnave og æde af grenene, når de ikke kan finde anden føde.
Harer kan gnave og æde af barken, så langt op de kan nå. Ligger der sne, kan de færdes ovenpå det.
Mus kan gnave af barken, typisk lige ved jordoverfladen.
Mosegrise kan gnave og æde af rødderne. sommetider så meget at træet kan vælte.

Forebyggelse


I praksis er det næsten umuligt at forebygge gnaveskader af rådyr, med mindre der kan sættes et højt hegn om arealet med træerne.
Mod mus, kan man sætte barkbeskyttere rundt om stammen.
De samme barkbeskyttere kan måske beskytte lidt mod musegnav, men hvis ikke barkbeskytteren sidder helt tæt til jorden, kan musen måske finde ind til barken der.
Mod mosegrise er det svært at gøre noget. Vil man forsøge, kan det være noget med at grave et kyllingenet af ståltråd ned i god afstand fra stammen hele vejen rundt om træet.