Vandplanter - Information om vandplanter

Vandplanter

Vandplanter


Der findes mange spændende planter til bassinet, men man skal være opmærksom på, at de forskellige planter kræver forskellige dybder. Jo flere forskellige planter man har, jo mere begrænses algevæksten, men jo mindre plads er der til fisk i dammen. Du skal desuden overveje hvor meget de forskellige planter breder sig til siden og om du har plads til disse planter.

Det er normalt ikke nødvendig at gøde vandplanterne, da nedfaldne blade og affaldsstoffer fra evt. fisk giver næringsstoffer til planterne. Skulle der fremkomme tegn på næringsmangel som gule blade og manglende vækstkraft og blomstring, kan man tilføre benmel til rødderne, vandplanteler eller speciel vandplantegødning, aldrig alm. gødning, der vil opløses i vandet og fremme algevækst.

Vand i haven


Vand i haven giver frodighed, fugleliv og mange dejlige oplevelser. Bassinet kan laves i alle størrelser fra et arrangement i trætønder, krukker eller lignende med vand, sten og vandplanter - til den store naturtro havedam.

Balance i vandet fås nemmest hvis bassinet har mindst 6-8 m2 vandoverflade og får sol mindst 7 timer dagligt. Det er desuden vigtigt, at der ikke kommer blade i bassinet, d.v.s. plant ikke løvfældende træer tæt på bassinet eller sørg for, at bassinet er dækket af et net om efteråret.

Det er vigtigt at have mange planter i sit bassin for at minimere forekomst af alger. I sumpbedet plantes 4-6 planter pr. m2. På det lave vand plantes 3-4 planter pr. m2. Der kan plantes 3-5 nøkkeroser i bassiner op til 10m2 vandoverflade. Der plantes 2-3 undervandsplanter/iltgivere pr. m2 vandoverflade. Husk dog at disse planter breder sig både op og til siderne, så overvej hvad du har plads til.

Man kan enten vælge at plante direkte ud i bassinet i en næringsfattig jord, eller man kan plante i vandplantekurve/vandplanteposer.

Flydeplanter lægges blot løst i vandet, de bør ikke anbringes i perioder med meget stærk sol eller stærk blæst. Læg dem i et kar i læ og skygge nogle dage.

Når man planter nøkkeroser i sin havedam, er det bedst at plante i vandplantekurve eller vandplanteposer. Læg vandplanteler i kurven/posen og tag nøkkerosen ud af den potte den står i. Placer nøkkerosen så rodstokken ligger vandret og lad være med at dække den til med ler. Hvis der er fisk i bassinet, er det en god ide at lægge dæksten uden kalk (granit eller søsten) øverst, så fiskene ikke kan grave leret ud i bassinet. Kurven placeres i bassinet, men lad være med at sætte den ud på dybt vand med det samme. Bladene skal helst kunne nå overfladen for at få mest mulig varme og lys. Efterhånden som planten vokser til, placeres den dybere for til sidst at ende på den rette dybde. Anbring aldrig nøkkeroser tæt ved springvand, de tåler ikke vandsprøjt på bladene.

Hvis man har nøkkeroser og andre vandplanter i et kar eller en krukke, er det bedst at tage karret ind og stille det et køligt frostfrit sted om vinteren. Hvis det ikke kan lade sig gøre kan man evt. pakke noget isolerende om karret ved streng frost. Man kan også tage planterne op og stille dem køligt og frostfrit, men de skal opbevares i vand.