Grøngødning

Her finder du frø til grøngødning, jordforbredring, vildtpleje og andre nyttefrø. F.eks. når du har høstet en afgrøde i køkkenhaven. - Hold din jord i køkkenhaven sund og frugtbar ved at så miljøplantefrø og grave planterne ned i jorden før såning af nye grøntsager.

OBS. Kan bestilles nu til levering fra midt i januar til slutningen af juli, så længe lager haves.

Nyt liv til dårlig jord -  plej din køkkenhave jord

Er jorden i køkkenhaven udpint og død, eller vil du pleje og holde din jord sund.  Så så dækafgrøder.
Det har flere fordele: det er med til at bekæmpe ukrudtet på en naturlig måde, idet det optager pladsen og skygger.  Efterafgrøden dækker også jorden så den ikke ødelægges af vejeret og planterne holder på de næringsstoffer, der er i jorden, så de ikke skylles ud. Efterafgrøderne bruges som grøngødskning til foråret. Udover at tilbageføre gødning til jorden forbedre det også  jordens struktur.
Køb frø til grønne dækafgrøder, fx honningurt, blodkløver eller gul lupin mfl. og så det efterhånden som køkkenhaven høstes.