Vand-, Sive- og Drypslanger

Clabers vandingsartikler er af højeste kvalitet. Med vandslanger, siveslanger og drypslanger kan du vande alt fra græsplæne og bede, til lange hække, drivhuse mm.

Kvalitets vandingsartikler fra Claber

Brug en Claber vandslange sammen med en automatisk slangeopruller - og gør det nemt og sjovt at vande have.

Dryp og siveslanger giver et kontinuerligt vandflow og er perfekt til vanding af store arealer eller lange rækker af planter. Siveslanger giver en meget jævn vanding, men trykket falder når slange bliver mere end 25 meter. Skal du vande længere strækninger skal du bruge en drypslange, som vander for hver 30 centimeter, og holder trykket helt ud på 50 meter.  

Brug et vandingsur når du vander med sive eller drypslange - så er du helt fri for at tænke på vand til dine nyplantede bede eller hæk.