Ukrudt

Ukrudt

Ukrudt i haven er uønsket af forskellige grunde. De fleste af os, synes det skæmmer haven, og bliver det for voldsomt ved små planter, er det også en konkurrent for de ønskede planter, og det stjæler både vand og næring fra dem. Vi kan især se, at ukrudt i hække, hæmmer hækkene temmelig meget. derfor gælder det både ved hække og i bede om, at holde ukrudtet væk, og netop holde det væk - luge/hakke det væk, mens det er helt småt, fremfor at lade det blive stort, og så bruge timer på først at få det op af jorden, og derefter fjerne det fra stedet. Bliver det luget/hakket op, som ganske små planter på en tør dag, kan det blive liggende, og det visner på kort tid, og skæmmer ikke, fordi det svinder ind til næsten ingen ting. I bede med nyplantede buske, træer, roser og stauder og ved hække, er det godt at kultivere jorden let i overfladen med jævne mellemrum, så ukrudtet aldrig får mulighed for at blive stort. Dermed holdes jordoverfladen også porøs, og ukrudtsfrø har sværere ved at spire. En porøs jordoverflade nedsætter også fordampning fra den bare jord, så det holder altså også på vandet.
Begynd indsatsen mod ukrudt fra det tidlige forår, så det aldrig får mulighed for at komme i god vækst.

Jorddække/bunddække


Et jorddække/bunddække med egnede planter giver dels et frodigere indtryk end bar jord, der ikke er naturligt. Det holder også meget ukrudt væk - under en forudsætning. Jorden skal være helt renset for flerårigt ukrudt inden der plantes bunddække, eller lægges et lag af bark eller træflis. Flerårigt ukrudt er planter, som kan vokse videre fra en lille stump rod, der efterlades i jorden. Det er fx mælkebøtter, skvalderkål, kvikgræs/senegræs, snerler, bellis, tusindfryd, ærenpris, tidsler, japansk pileurt og padderokke. De to sidste er særligt vanskelige.
Jorddække/bunddække kan holde frøukrudt væk, hvis det er en helt tæt bunddækkeplantning, eller et lag af bar- eller træflis på omkring 10 cm.

Så bekæmper du ukrudt på større arealer


Ukrudt på større arealer uden ønskede planter eller næsten uden, kan i nogle tilfælde bekæmpes med kraftigt sort plastik eller en tæt, sort ukrudtsdug, som kan holde alt lys ude. Hvis jorden holdes dækket med sort plastik eller ukrudtsdug mindst en hel vækstsæson, vil mange ukrudtsplanter dø af lysmangel. I nogle tilfælde skal arealet være dækket i to sæsoner, og det skal være fra marts til november.
Du kan fx også dække et større areal med sort ukrudtsdug, og så bagefter skære krydser, som små planter af buske, træer eller træagtige bunddækkeplanter plantes ned gennem. efter plantning vippes de løse flige af dugen ind mod planterne igen. Der kan vokse enkelt ukrudtsplanter op helt inde ved de ønskede planter, men heller ikke mere, og det er overkommeligt at fjerne de få ukrudtsplanter der viser sig. Det er også set, at en meget tæt og kraftig ukrudtsbestand, der dækkes med kraftig ukrudtsdug, holdes væk, når der plantes roser ned gennem huller i ukrudtsdugen.

Tip!


Du kan dække den kedelig ukrudtsdug med et lag af barkflis, så dugen er gemt indtil de ønskede planter dækker hele fladen.