Planlæg køkkenhaven

Planlæg, tegn og placer


Planlæg hvilke grøntsager du vil have i din køkkenhave i den kommende sommer. Det er en god ide, at tegne køkkenhaven op, og placere de ønskede grøntsager i bede eller rækker. I mindre køkkenhaver er det en god ide, at inddele køkkenhaven i bede, som er max 125 cm brede. Så kan du nå ind til midten af bedene fra hver side, og undgår at træde i jorden, så den ikke trykkes unødigt sammen. Om du vil lave højbede eller blot bede med en fast kant af et eller andet materiale er ikke afgørende for funktionen. En af hovedideerne med fast placerede bede og gange er netop at det kun er det dyrkede areal, der behandles.

Placering af køkkenhaven


Stil efter at opfylde disse krav:
- Mest mulig sol
- Bedst mulig jord
- God afstand til store, grådige træer

Jordforbedring


Grøntsager udvikles ikke tilfredsstillende på skyggefulde områder.
Er jorden let - meget sandet, trives grøntsager for dårligt. en sådan jord kan forbedres med kompost, tilførsel af god muldjord. det kan endda være lerjord, som blot skal blandes med den eksisterende sandjord.
I tung leret jord, trives flere grøntsager dårligt. Der er for lidt luft/ilt i en tung lerjord. Den bliver også nemt for våd i regnfulde perioder. Lerjord kan gøres mere porøs og gennemtrængelig for vand ved at tilføre og iblande groft sand/grus. Det kan være et lag helt op til 20 cm, som skal blandes godt med den eksisterende lerjord. Det kan være nødvendig af praktiske grunde, at gøre det ad flere omgange.