Opsætte redekasser til fuglene

I februar-marts er det stadig vinter, men vi kan alligevel opleve at fuglene begynder at gøre klar til forårets og sommerens familieforøgelse. Derfor er det meget passende at opsætte redekasser til dem rundt i haven. Desuden benytter de små fugle også redekasser til overnatning uden for rugetiden. De kan have det lunt og godt i en redekasse, selvom det er vinter og koldt.

Fugle i haven er til stor glæde for store og små. Fugle spiser ofte alt det kryb og kravl vi helst ikke vil have i haven. Det kan være myre, kållarver, lus og snudebiller.