Algefri havedam

Hold den rette balance i vandet


Helt grundlæggende gælder det om at holde den rette balance i vandet i havedammen. Her er vandets klarhed ikke det afgørende. Klart vand er for vores skyld, og selvfølgelig bør/vil vi stile efter klart vand, fordi, så er der ikke alger, og de er netop en af de største problemer i havedammen, og især trådalger.

Iltindholdet skal være højt


Det gælder bl.a. om at have ilt i vandet. Iltindholdet kan blive lavt, hvis der er organisk materiale i dammen. Det organisk materiale går i en nedbrydnings- og omsætningsfase, som bruger ilt. Så kort gælder det om at holde organisk materiale væk fra havedammen. Det vil sige undgå blade fra planter, gødning, overskud af fiskefoder og fiskenes afføring. Levende planter regnes ikke som organisk materieale i denne sammenhæg. Levende planter vil hjælpe med at ilte vandet og give en mere klar dam. Men når man har levende planter i dammen, vil der også være døde stængler og blade som kan fiskes ud af dammen.

Gør vandet fiske- og plantevenligt


Har du netop anlagt et nyt havebassin eller skiftet det gamle vand ud med nyt, er det en god idé at anvendes noget der hedder ”Bassin start”, som neutraliserer tungmetaller og klor og gør vandet fra vandhanen fiske- og plantevenligt.

Bekæmp algerne


Bliver vandet i en eksisterende dam fyldt med alger, skal de bekæmpes. Til det kan du bruge  et middel som Trådalgestop, Trådalgefjerner eller AG-3 Vandrens. De opløser døde alger og forrådnede blade. Slimet og plumret vand bliver rent og klart igen. Ikke bare til glæde for dig, men også de fisk, som befinder sig i vandet.

Forekomst af alger kan også skyldes en forkert pH-værdi i vandet. Den kan du måle med et testudstyr og efterfølgende justere med pH-kontrol.

Gødning til dine vandplanter


Har du vandplanter i dammen/bassinet, skal de nødvendigvis have gødning, men endelig ikke for meget, som også forstyrrer balancen i vandet. Du kan gøde med gødningskugler, der er beregnet til vandplanter i havebassiner.

Naturlig balance


Det er muligt at oprette en naturlig balance mellem vand, fiks og planter. Planterne ilter vandet så fiskene kan få ilt og vandet bliver dermed mere klart. Fiskene gøder planterne med deres afføring så der er god vækst og dermed mere ilt. På den måde får du en dam der ikke skal passes så meget. Men du skal dog engang imellem fjerne noget af plantematerialet da det kan overtage dammen. Samtidig skal du fjerne lidt bundslam mindst 1 gang om året da der automatisk vil ske en ophobning af skidt og andet på bunden.