Algefri havedam

Hold den rette balance i vandet


Helt grundlæggende gælder det om at holde den rette balance i vandet i havedammen. Her er vandets klarhed ikke det afgørende. Klart vand er for vores skyld, og selvfølgelig bør/vil vi stile efter klart vand, fordi, så er der ikke alger, og de er netop en af de største problemer i havedammen, og især trådalger.

Iltindholdet skal være højt


Det gælder bl.a. om at have ilt i vandet. Iltindholdet kan blive lavt, hvis der er organisk materiale i dammen. Det organisk materiale går i en nedbrydnings- og omsætningsfase, som bruger ilt. Så kort gælder det om at holde organisk materiale væk fra havedammen. Det vil sige undgå blade fra planter, gødning, overskud af fiskefoder og fiskenes afføring.

Gør vandet fiske- og plantevenligt


Har du netop anlagt et nyt havebassin eller skiftet det gamle vand ud med nyt, er det en god idé at anvendes vores ”Bassin start”, som neutraliserer tungmetaller og klor og gør vandet fra vandhanen fiske- og plantevenligt.

Bekæmp algerne


Bliver vandet i en eksisterende dam fyldt med alger, skal de bekæmpes. Til det kan du bruge  et middel som Trådalgestop, Trådalgefjerner eller AG-3 Vandrens. De opløser døde alger og forrådnede blade. Slimet og plumret vand bliver rent og klart igen. Ikke bare til glæde for dig, men også de fisk, som befinder sig i vandet.

Forekomst af alger kan også skyldes en forkert pH-værdi i vandet. Den kan du måle med et testudstyr og efterfølgende justere med pH-kontrol.

Gødning til dine vandplanter


Har du vandplanter i dammen/bassinet, skal de nødvendigvis have gødning, men endelig ikke for meget, som også forstyrrer balancen i vandet. Du kan gøde med gødningskugler, der er beregnet til vandplanter i havebassiner.