Home & Garden

Home & Garden er vores helt egen serie af jordprodukter - Hver jordtype har sit eget formål men har den gode kvalitet tilfælles.

Formålet med de forskellige jordblandinger er, at få de bedste grønne resultater i både potter og krukker, drivhus, køkkenhave og ved nyplantninger af hække, buske, roser og træer.  

Jordprodukter af højeste kvalitet

Vores helt egen serie af specificerede jord- og spagnumprodukter.