Beskæring af træer og buske

Det er en gammel tradition at beskære i vinterperioden, men forskning har vist, at løvfældende træer og buske generelt har det bedst med at blive beskåret i vækstperioden, og gerne i den sidste del af vækstperioden. Det kan huskes på at de beskæres i JAS-månederne - juli - august - september. Det gælder nemlig om, at beskærings-sårene skal lukkes hurtigst muligt, og det sker naturligvis i vækstperioden. I vintertiden, er der ingen aktivitet i planterne når de er i dvale.


Fremtving kraftig nyvækst


Vil man skære buske eller træer hårdt tilbage, for at fremtvinge en kraftig nyvækst, kan det gøres sidst på vinteren. Beskæring på den tid får netop planterne til at reagere med kraftig nyvækst. Modsat er det sådan, at man får en svagere nyvækst, hvis man beskærer i jas-månederne, og i mange tilfælde, kan det være det ønskelige.
Ved beskæring af træer, er det vigtig at skære de rigtige steder. Hvis en gren på træets stamme skal saves af, skal man save helt inde ved stammen i et glat snit. Er det en sidegren på en anden gren, skal den sidegren også saves eller klippes af helt ved basis. Der må ikke efterlades en såkaldt stab - en lille stump af den afskårne gren. Kan man finde den såkaldte grenkrave, saves eller klippes der udenfor, men helt tæt på den. Grenkraven er ligesom folder på barken helt inde ved stammen, eller på en tykkere gren den sidder på.


Beskæring af buske


Beskæring af buske sker i de fleste tilfælde bedst ved udtynding. Det vil sige, at man fjerne en del af de ældste og tykkeste grene så tæt på jorden som muligt. Det betyder også, at man skal ind i buske og “plukke” grene ud der. På den måde fremtvinger man nyvækst fra bunden af buske, og der laves samtidig plads til de nye grene. Er en busk meget gammel og mere eller mindre umulig, at tynde ud i med et godt resultat, kan man være nødt til at skære den helt ned til ca. 30 cm over jorden, hvorefter der kommer mange nye skud, og som regel for mange. I de tilfælde må man tynde ud i de nye skud allerede første sommer. Bedøm lige busken inden nedskæring - ser den frisk og sund nok ud til at være værd at bevare, eller er det en ny plante, der skal til.


Klik her for at læse om beskæring af stedsegrønne træer og buske

Klik her for at læse om beskæring af frugttræer