Undgå orm i blommer og æbler


Orm i blommer og æbler


Orm i blommer kommer fra et sommerfuglelignende insekt, kaldet blommevikler. I forårsmånederne lægger viklerne sine æg i blomsterne på blommetræerne, og samtidig med at blomsterne udvikles til frugt, udvikles også æggene til larver. Larverne lever inde i frugten, og ernærer sig af kernen. Larven kommer altså indefra – ikke udefra.
Nøjagtig det samme gælder for orm i æbler, hvor synderen blot hedder æblevikler.

Grundlæggende forebyggelse


Viklerne overlever i det øverste jordlag og i nedfaldsfrugter. Derfor bør alt nedfaldsfrugt under eller i nærheden af træerne fjernes. Kultivering af jorden ødelægger også levevilkårene for viklerne.
Yderligere forebyggelse består af at forhindre at der udklækkes larver (“orm”). Med feromonfælder fanger man hannerne, som med et duftstof (feromon) lokkes til fælderne, hvor de lander og fastholdes på en limplade. Hunnerne flyver frit rundt, men da de ikke befrugtes af hannerne, udklækkes der heller ingen larver.
Fælderne hænges op i frugttræerne umiddelbart før blomstring. Blommeviklerfælder er selvfølgelig til blommetræerne og æbleviklerfælder til æbletræerne. En fælde er nok til 500 m².

Feromonfælderne


Feromonfælderne er egentlig beregnet til brug i erhversfrugtavl, hvor man tæller antallet af fangede hanner, og ved et bestemt antal, går man i gang med den egentlig bekæmpelse, men vi har ikke de samme muligheder for bekæmpelse i private haver, og det har vist sig, der fungerer fælderne godt som forebyggelse, og “ormædte” frugter af blommer og æbler undgås eller reduceres væsentligt.