Ukrudt i græsplænen

Ukrudt i græsplænen

Ukrudt i græsplænen begynder ofte at vokse lidt tidligere end græsset, og får dermed et forspring. Derfor er det en god ide, at fjerne ukrudtet inden det kommer for godt i gang. En ukrudtsplante her og der, kan luges op. Et mælkebøttejern er god til både mælkebøtter og andre ukrudtsplanter, fordi du får roden, eller en god del af den med op. Efterlades et lille hul, kan du fylde det op med ren muldjord. Står ukrudtet i grupper eller mindre eller større flader, kan du hakke det op, og også i det tilfælde efterfylde med ren muld, og her er det godt at efterså med nyt græsfrø, ellers varer det længe inden plænegræsset vokser ind, og dækker det bare område.
De typiske ukrudtsplanter i græsplæner er bellis, mælkebøtter og ærenpris. Enkelte steder kan man se tidsler og storkenæb indfinde sig i plænen.

Jo bedre græsset trives, jo dårligere forhold får ukrudtsplanterne


Husk også at jo bedre plænegræsset trives og vokser, jo dårligere forhold får ukrudtsplanterne. Derfor skal græsset have den nødvendige næring, og du kan give plænen den første gang gødning i april, hvor jordtemperaturen er høj nok til rodvækst, så græsset får gavn af gødningen. Strø gødning på tørt græs, så du undgår svidninger. Du kan bruge plænegødning, universal- eller allroundgødning.