Generel Plantevejledning

Barrodsplanter – ”tjek planterne”

Barrodsplanter – ”tjek planterne”

Når du modtager dine planter, skal du som det første tjekke at de har det godt.
Er det barrodsplanter der bliver leveret i en pose, må der ikke være hul på posen nede hvor rødderne befinder sig. Hvis der er gået hul på posen under transport, skal rødderne fugtes op og hullet lukkes indtil planterne skal i jorden.
Barrodsplanter har det bedst i jorden og skal derfor plantes så hurtigt som muligt. Helst samme dag som du modtager dem. Kan du ikke plante samme dag, skal planterne blive i original indpakning og holdes i skyggen hvor det er køligt. Du skal sikre, at rødderne er fugtige under opbevaring. Posen åbnes og rødderne fugtes, hvorefter posen lukkes igen.
En anden mulighed, for god opbevaring før plantning, er at grave planterne ned i en rende i jorden. En rende graves og planternes rødder sættes ned i rende hvorefter de dækkes med jord. Det er ikke nødvendigt at åbne bundterne før planterne graves ned til opbevaring. Det er vigtigt at vande planterne grundigt efter de er sat i jorden.
Klumpplanter –”tjek planterne”

Klumpplanter –”tjek planterne”

Planter med klump er mere hårdføre og kan holde til at være over jorden i længere tid end barrodsplanter. Men som alle planter har de det bedst i jorden. Efter modtagelse skal du tjekke at planterne har det godt. Hvis bladene hænger, er det tegn på at planterne mangler vand. Du skal hurtigst muligt give dem vand. Det er vigtigt at du ikke vander dem med en hård vandstråle direkte ind i klumpen, så vil denne blive løs og det er ikke godt for rødderne. Klumpplanterne skal vandes forsigtigt med blød vandstråle. Alternativt kan du vande op på toppen af planterne så vandet kan dryppe stille og roligt ned på selve klumpen.
Når du planter klumpplanter, skal nettet rundt om rødderne blive på. Dette net er lavet af plantefibre og vil forgå i jorden i løbet af 14-20 dage alt efter vejret. Tager du nettet af rødderne, forstyrrer det klumpen og kan skade rødderne.
Planterne må ikke plantes dybere end at nettet er dækket med 1-2 cm jord.
Potte – ”af med potten”

Potte – ”af med potten”

Når du modtager planter i potte, skal du sikre dig, at jorden er tilpas fugtigt. Hvis jorden er tør, skal du vande grundigt, evt. flere gange, da pottejord nogle gange kan have svært ved at suge vand hvis den er blevet for tør.
Kommer planterne med en potte om roden, skal denne fjernes før planten kommer i jorden.
Hvis der er mange rødder i potten, skal du forsigtigt løsne rødderne lidt i bunden og siderne ad rodklumpen, på den måde undgår du at rødderne fortsætter med at gro rundt og i stedet bedre gror ud i jorden.
Plantedybde – ”ikke for dybt”

Plantedybde – ”ikke for dybt”

Du må ikke plante dybere end planten har været plantet før.
Potteplanter skal plantes så jorden fra potten er i niveau eller maks. 1 cm under jorden i din have. Klumpplanter skal plantes i samme dybde som de har været i marken, du må godt dække klumpen med 1-2 cm jord, men ikke mere end det.
Barrodsplanter skal plantes i samme dybde som de har været i marken, her skal du se på stammen af planten. Det er muligt at se en lille overgang/farveskift mellem rod og top. Denne overgang skal være i niveau med din jord i haven.

Roser er lidt i en kategori for sig selv når det kommer til plantedybde. Hvis rosen er en forædlet sort, det vil sige at den er okkuleret/podet (dette er de fleste storblomstrende haveroser) så skal rosen plantes sådan at podestedet er 5-10 cm under jordoverfladen. Podestedet er typisk der hvor alle grenene kommer ud fra stammen. Grunden til den dybe plantning er, at der ikke skal komme vildskud fra roden af rosen. Kommer haverosen i potte, vil den langt de fleste gange allerede være plantet dybt i potten, men dette skal undersøges for at sikre korrekt plantning.
Plantes der vildroser, f.eks. klitrose, hunderose osv, skal de plantes i samme dybde som de var på planteskolen.
 
Plantning –” styr på jorden”

Plantning –” styr på jorden”

Først skal jorden undersøges.
Det er vigtigt, at finde ud af om din jord dræner vand væk som den skal, også i dybden. Det er ikke altid man kan se på en jord ovenfra om den kan slippe af med vandet, her er du nødt til at grave.
Du skal ud i haven til det sted hvor du har tænkt dig at plante. Her skal du grave et hul omkring et spadestik dybt. I hullet skal du hælde 10 cm vand. Dette vand skal helst forsvinde i løbet af 10 minutter, så har du en veldrænet jord.
Hvis ikke vandet forsvinder skal du længere ned i jorden og løsne. Herefter kan forsøget gentages.
Når du graver i jorden, er det vigtigt at se om der er forskelle i jordens struktur og udseende. Der kan være steder hvor jorden er mere sandet eller mere leret end andre steder. Hvis du skal plante hæk, kan forskelle i jorden give forskelle i hvor frodigt hækken gror de første par år.
Du kan få en mere ensartet jord ved at blande jorden du graver op, med en jordforbedring. Det kan evt. være kompost fra kommunen, men denne kan være meget stærk hvilket kan brænde rødderne. Derfor anbefaler vi at bruge en anden jordforbedring, nemlig Champost jordforbedring. Champost bliver lavet på omsat hestemøg og jordforbedringen er en blanding af alt hvad planten har brug for så de får en god start.
Champost er fuld af mikroliv som virkelig sætter gang i din jord og skaber et godt sted at være for dine nye planter. Desuden kan Champost hjælpe en våd jord med at dræne bedre og en tør jord til at holde mere på fugten. Det første år giver Champost jordforbedring dine nye hækplanter næring og sikre at jorden er optimal så du får en bedre start og dermed hurtigere når et færdigt resultat.
Når du planter, er det vigtigt at få jorden vandet til efter plantning. Om det er barrods planter eller planter med klump du har plantet, skal der være god kontakt til den omkringliggende jord. Er der ikke god kontakt, kan rødderne ikke suge vand op til toppen hvilket resulterer i døde planter. Desuden skal de nye rødder ud at have fast i din jord, sådan at de kan stå fast i blæsevejr.  
Pasning – ”vand, vand, vand”

Pasning – ”vand, vand, vand”

Når jorden er i orden, du har planterne i jorden og du har er vandet godt op, er du ikke helt færdig endnu.
Planter kræver ekstra pasning de første par år. Det handler især om vanding af dine nye planter. Det kan være en fordel at få lagt en dryp- eller siveslange ud mellem planterne. Derefter kan installeres en vandingscomputer som sørger for at give den rigtige mængde vand når der er behov for det.

Men hvad er planternes vandbehov?

Men hvad er planternes vandbehov?

Den nemmeste måde, at finde ud af om der skal vandes eller ej, er ved at stikke en finger i jorden. Forstået på den måde at der skal kigges på jorden. Du kan grave et hul ved siden af dine planter for at vurdere hvor tør jorden er, det er vigtigt at grave dybt for at se om jorden er jævn fugtigt hele vejen ned til bunden af rødderne på dine planter. Du skal bare huske at jo mindre du forstyrre rødderne, jo bedre. Så hold gerne lidt afstand til planterne når du graver.
Alle nyplantede planter skal vandes hele første år og der skal følges op på vandingen det andet år, især i tørre perioder.
Det er vigtigt at vande på den rigtige måde. Det er bedre at vande godt igennem én gang i ugen i stedet for at vande en lille smule hver dag hele uge igennem, og det er for at hjælpe rødderne i gang. Hvis det altid er fugtigt omkring rødderne, vil de ikke søge så hurtigt ud i den omkringliggende jord. Hvis du derimod vander godt igennem én gang i ugen. Vil planten have det vand den skal bruge, men samtidig vil rødderne trække efter jorden ved siden af fordi der måske er mere fugtigt her på nogle tidspunkter.

Videre pasning –”mere vand”

Dine nye planter skal vandes efter behov det første år. Andet år skal der vandes i de tørre perioder. Efterfølgende skal der kun vandes hvis det er meget tørt og planternes blade begynder at vis tegn på mangel på vand (hængende blade eller skud)
Ukrudt –”husk at luge”

Ukrudt –”husk at luge”

Ukrudt skal holdes væk fra det sted hvor dine planter står. Ukrudt tager både vand og næring fra dine planter, så det må enten luges eller hakkes væk. Ukrudt kan også skygge de nederste grene væk fra eksempelvis din hæk, så ender du med en hæk som er bar i bunden. Derfor er det meget vigtigt at du får ukrudtet væk og især før det når at blive stort. Når dine planter når en vis alder og størrelse, kan de nemmere udkonkurrere ukrudtet og lugningen er ikke så aktuelt mere. Det er muligt at dække jorden med barkflis, kakao-flis eller noget helt andet. Dette vil hindre ukrudtet i at komme igennem. Barkflis og flis generelt, tager meget næring væk fra jorden så det kan være der skal gødes ekstra hvis dette vælges.
Det bedste, set fra plantens synspunkt, er enten at lade være med at dække jorden eller bruge et produkt der giver noget næring tilbage til jorden som eks. kakao-flis eller Champost-jorddække.

Gødning – ”2 slags gødning”

Du kan med fordel gøde dine planter. Det er en rigtig god idé at give dine planter organisk gødning. Med organisk gødning slipper du for at gøde mere en én, måske to gange om året. Organisk gødning frigives over længere tid og det hjælper med at bygge din jord op til en god jord for planten at være i.
Du kan også bruge kunstgødning (N-P-K) Her kan bruges en allround gødning som du måske også bruger til din græsplæne. Kunstgødning skal gives lidt ad gangen og flere gange på et år. Med kunstgødning kan du ikke give en stor mængde én gang om året, så bliver det vasket væk af regnen eller du kan risikere at brænde rødderne på hækken.
Du må først begynde at gøde dine planter omkring det tidspunkt hvor de springer ud og du skal stoppe med at gøde planterne først i august. Ellers kan du risikere frostskader eller udvaskning af gødning til grundvandet.

Gødning kan du læse mere om her
Hvor meget gødning og hvilken

Ved reklamationer

Vi bytter alle flerårige planter, der ikke gror, selv om de er behandlet korrekt efter denne vejledning.

Grogarantien gælder på disse betingelser:
-Du skal kontakte os inden planterne graves op
-Du skal oplyse ordrenummeret fra da planterne blev købt
-Du skal sende tydelige billede dokumentation. Billeder skal tages både tæt på planten og et stykke fra planten.
-Reklamationen skal ske senest én vækstsæson fra købsdato
-Planten/planterne er behandlet korrekt i forhold til ovenstående beskrivelse.
-Planten/planterne må ikke have været udsat for udtørring, frostskader eller fysiske skader som følge af haregnav, påkørsel, hærværk eller anden fysisk skade.
-Der skal oplyses antal planter sagen drejer sig om.

OBS. Der gives ikke grogaranti for planter der plantes i krukker. Desuden skal man være særlig opmærksom på pasning hvis planterne er plantet ved et sommerhus.
Køb dine planter her