Generel Plantevejledning

Fra køb til plantning

Fra køb til plantning

God plantevækst forudsætter korrekt behandling og plantning af planterne.

Planterne må ikke mangle vand.
Jorden i potter og i net må ikke blive tør.
Bare rødder på planterne må ikke blive tørre. Hold dem hele tiden tildækkede og beskyttede mod sol og blæst.
Lad evt. planter med potteklump eller rodklump i net stå i vand ½ time lige inden plantning. På den måde er du helt sikker på at klumpen er gennemfugtig. En tør klump har svært ved at trække vand nok til rødderne fra den omgivende jord, selv om den vandes sammen med og efter plantning.

Plantning

Inden plantning fjernes potte og evt. net løsnes.
Grav plantehullet dobbelt så bredt som potte- eller rodklump. Rødderne på barrodsplanter skal kunne være i hullet uden at bøjes. Jorden i bunden af plantehullet løsnes også.
Har du mistanke om, eller ved du at jorden er meget tung og tæt, så vand er meget længe om at sive væk, er det nødvendigt at grave endnu større – især dybere.
Foretag evt. en prøve inden planten sættes i hullet. Fyld hullet med vand, og vent til vandet er væk. 10 liter vand skal sive væk inden to timer. Sker det ikke er jorden for kompakt, og planterødderne får dårlige vækstbetingelser.
GODT RÅD! Har du en sandet eller let jord, betaler det sig at fylde plantehullet med vand en-to gange, og lade det sive væk, så den omgivende jord bliver fugtig, inden planten sættes i.
Når planten er placeret i hullet, fyldes plantehullet halvt med den opgravede jord. Fyld resten af hullet med vand, - også hvis du har gjort som i foregående råd, og selvom det lige har regnet. Lad vandet synke.
Derefter fyldes resten af hullet med jord. Træd jorden i plantehullet let til omkring planten, uden at ødelægge rodklumpen.
Vand igen ovenpå jorden.

Plantedybde

Planterne skal stå i samme dybde, som de har stået i planteskolen, eller blot et par centimeter dybere.
Roser skal dog plantes med podestedet 10 centimeter under jordoverfladen. Podestedet ses som en fortykkelse, hvor rod og top er samlet. Frugttræer og nogle prydtræer er også podet, men deres podested skal være over jorden.

Efter plantning

Vand regelmæssigt i ugerne efter plantning. Især om foråret er det nødvendigt.
Jorddække omkring planterne med kompost, bark- og træflis og tilsvarende plantemateriale nedsætter fordampningen og udtørring af jorden. Det virker også som jordforbedring efterhånden som det nedbrydes og formulder, hvorved muldindholdet i jorden øges.

Gødning

Giv aldrig gødning i plantehullet. Hverken kunstgødning eller frisk naturgødning. Det svider rødderne. Velomsat naturgødning, mindst seks måneder gammelt, udgør ingen risiko.
Kunstgødning og organisk gødning skal fordeles jævnt omkring planterne. Drys eller læg ALDRIG kunstgødning og organisk gødning koncentreret inde omkring planterne. Det svider rødderne.
Undlad evt. at give planter gødning i den første vækstsæson efter plantning.
Giv ikke gødning efter 1. juli. Roser dog indtil 1. august og græsplænen indtil 1. september.

Støtte/Opbinding af træer

Træer bør bindes til en eller flere stokke for, at undgå de svajer i vinden, hvorved rødderne kan have svært ved, at få fæste.
Vælges én stok, bankes den i jorden i plantehullet inden træet placeres, hvis det er med bare rødder.
Har træet en rodklump, må den ikke ødelægges af stokken. Ved de træer bankes stokken ned på skrå ved siden af rodklumpen, eller der bruges to eller tre stokke, der bankes lodret ned ved siden af rodklumpen.
Det er først og fremmest den nederste del af stammen på træet, der skal holdes i ro. Derfor er det nok, at stokken er ca. 1/3 af træets højde. Stolpen skal stå på den side hvorfra vinden oftest kommer.
Efter to-tre år skal træet gerne stå så godt, at det kan klare sig uden støtte.
Kontroller hele tiden, at bindinger ikke strammer og ødelægger barken.

Jord og jordforbedring

Porøs og veldrænet jord med et godt muldindhold er en væsentlig forudsætning for god og sikker vækst. Efter byggeri er det næsten altid nødvendigt at løsne jorden grundigt. Der hvor tunge maskiner har kørt, kan det være nødvendigt at løsne jorden ned i en meters dybde. Den sammenpressede jord (traktose) skal løsnes for, at planterødderne kan udvikle sig. I etablerede haver, kan der også være traktose, som skal gennembrydes ved plantning.
På tung, lerholdig jord, sandjord og meget let jord er forbedring af jorden absolut en fordel. Lerjord skal gøres mere porøs. Det gøres ved at blande groft sand eller grus i det øverste spadestik. Det kan være nødvendigt at sand-/grusmængden udgør op til en tredjedel af den endelige mængde. Derunder skal jorden være løsnet. Lerjord bør ikke tilføres spagnum, fordi spagnum gør jorden sur, og sur lerjord er klistret og hænger sammen. Klistret lerjord gøres mere porøs ved at tilføre kalk sammen med groft sand eller grus.
Sandjord og let jord forbedres allerbedst med lerjord. Brug op til en tredjedel på meget sandet jord.
Både i lerjord, sandjord og anden let jord er der ofte behov for, at få et større indhold af muld. Det dannes af organisk plantemateriale, der nedbrydes og omsættes. F.eks. kompost, diverse findelt plantemateriale, champignonmuld, spagnum m.m.
Spagnum - uden kalk og gødning, bør i videst muligt omfang forbeholdes rhododendron og andre surbundsplanter.

Læs om grogaranti her

https://www.lundhede.com/grogaranti...

Køb planter her

https://www.lundhede.com/