Kartoffelhøst

Kartoffelhøst og vinteropbevaring


Opgravning af kartofler kan ske efter forskellige kriterier. Tidlige kartofler, der skal bruges straks, kan graves op, når planterne blomstrer og derefter. Gælder det vinteropbevaring af kartofler, venter man til de er færdige med at vokse, og har en mere robust skræl, end de tidlige. Opgravning af kartofler til vinterbrug, sker bedst i september på dage med tørvejr. Pas på at kartoflerne ikke beskadiges. Det sikrer en bedre opbevaring.

Vinteropbevaring af Kartofler


Kartofler der skal gemmes til vinterbrug, skal være hele og sunde, når de lægges i kule, kælder eller andre steder. De holder sig bedst i mørke ved 4-5 ͒ C. Hvis der er er fx rådpletter på en kartoffel, der lægges på lager, kan det råd hurtigt sprede sig til flere kartofler.