Anlæg af græsplæne med frø eller rullegræs

Forarbejdet ved anlægning af græsplæne


Uanset om du vil anlægge græsplæne ved at så græsfrø eller lægge rullegræs, er forarbejdet det samme.
Græsplæner kan sås fra april til og med oktober. Bedste resultat fås ofte i august-september, hvor jordtemperaturen stadig er nogenlunde høj, og hvor fugtighedsforholdene er gode.
For at en græsplæne kan udvikle sig tilfredsstillende, er det vigtigt med en tilpas porøs jord, der tillader nedsivning af vand og rodvækst. Det kan være nødvendigt først at grubbe arealet, hvis jordstrukturen er ødelagt (komprimeret).
Pløj, fræs eller grav arealet alt efter arealets størrelse. Herefter finplaneres arealet med harve eller rive, så det bliver helt plant. Jorden må ikke være for løs, så den senere vil sætte sig, pakning af jorden er derfor vigtig. Jorden skal renses for sten, trærødder, græstørv, byggeaffald m.m. Fræsning af jorden er også muligt, men da der efterlades en meget blød jord, skal den have tid til at falde sammen inden resten af jordarbejdet foretages.

Eventuel jordforbedring


Svær/tung leret jord tilføres sand, og sandet/let jord tilføres muld. Tilsæt ca. 10 cm sand/muld og bland det ved fræsning.Tilfør kalk hvis reaktionstallet (Rt) er under 6 og 6,5 for henholdsvis sandjord og lerjord.

Grovplanering


Træd jorden for at fjerne bløde pletter og luftlommer. Herved undgås det, at plænen bliver ujævn. En alm. havetromle kan ikke bruges til dette formål. Man træder jorden ved at gå hen over den med så små skridt, at man sætter fodaftrykkene lige ved siden af hinanden. Det tager tid og ser underligt ud, men det er effektivt.

Finplanering


Træk en stige eller planke hen over jorden og udjævn ujævnheder med en rive. Med det rette håndelag, kan man klare det med riven allen. Brug så gerne en bred trærive eller landbrugsrive.

Grundgødskning


Tilfør ca. 3 kg blandingsgødning som fx. NPK 15-2-17, 16-4-12 eller 14-3-15 pr. 100 m2.
Riv arealet over for at få gødning og jord blandet. Fjern samtidig de sidste sten, jordklumper og ukrudtsrødder.

Såning


(Rullegræs - se længere ned)
Bland frøene inden såning. Brug evt. en såvogn for at opnå en jævn såning. Så gerne af 2 gange vinkelret på hinanden.
Hvis der sås med hånden, er det en god idé at opdele arealet i mindre stykker og dele frøet i et tilsvarende antal portioner.
Så gerne både på kryds og tværs for at opnå en jævn fordeling af frøene.
Dæk frøene ved rivning. Brug gerne en rive med stor afstand mellem tænderne. Så undgår du nemmere at rive frøene sammen i “klynger”. Træk riven forholdsvis let hen over plænen - ikke rive frem og tilbage. Det giver let en ujævn overflade.

Eventuel vanding


Græsfrøet bør ikke udtørre i de 1-3 uger, der under gunstige betingelser går fra såning til fremspiring, og derfor er det vigtigt med en stabil vandforsyning. Bliver det nødvendigt at vande, skal der vandes så meget, at jorden kan holdes fugtig i flere dage, så sjatvanding undgås. Vand ikke flere dag lige efter hinanden. Det afkøler jorden, og giver en hård overflade, som hæmmer frøets spiring.

Rullegræs


Tilbered jorden som til såning.
Rullegræsset skal lægges ud på en veltillavet jord, forberedt som til græssåning.
Har jorden ujævnheder vil man også genfinde dem, efter rullegræsset er lagt ud. Ved overgangen til fliser eller andre belægninger skal man huske, at tørven er ca. 1,5 cm tyk.

Vanding


Rigelig vanding er en forudsætning for et godt resultat. Vand første gang umiddelbart efter rullegræsset er lagt ud og trykket fast.
Græsset og jorden under det skal løbende holdes fugtigt, indtil græsmåtterne er groet fast.
Hvor meget og hvor tit, der skal vandes, afhænger af vejret.
I varmt og blæsende vejr sker udtørringen overraskende hurtigt. Her vil der være behov for mindre overbrusninger flere gange pr. dag.
Under mere alm. vejrbetingelser vil en retningslinie være, at man vander med 15-20 mm vand hver 2. eller 3. dag. Brug altid en regnmåler til at kontrollere, hvor meget vand der gives. Derefter gradvis forlænge intervallerne i takt med, at græsset gror fast.
Husk, at målet er at holde jorden fugtig i hele perioden, indtil rullegræs er etableret.

Klipning


Rullegræs klippes på normal vis. En klippehøjde på 3-5 cm vil være passende. Klip aldrig mere end 1/3 af græsmassen i en klipning.

Vent med vertikalskæring


Vent ca. 2 måneder med at vertikalskære græsset. Det skal være veletableret, efter det er blevet flyttet.
Ellers vertikalskæres der som normalt, når græsset er i god vækst i april/maj eller august/september.

Kom problemerne i forkøbet


Græstørven slår ikke rod. Indenfor ca. 10 dage vil tørven danne nye hvide rødder.
Er dette ikke tilfældet, bør vandingen tjekkes.

OBS: Græstørv, der ligger i skygge, vil danne rødder meget langsomt - om overhovedet. Vi kan derfor ikke anbefale at lægge tørv på arealer i dyb skygge.
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få gode råd og tilbud.