Sinapsis alba  (Grøngødning Gul Sennep)

DKK 32,95
Ikke på lager
Vokser meget hurtigt og kan om efteråret nå at opsamle en del kvælstof, inden frosten stopper væksten. Kvælstoffet opmagasineres i planten vinteren over og frigives igen, når den formulder i foråret og nye planter kan få gavn af det. Gul Sennep fryser helt væk i januar måned.
Trives i sol til halvskygge. Bredsås eller i rækker. Opstartsgødning vil sætte gang i plantens vækst.