Guide til Nyttedyr i haven

Rovmider mod spindemider

Rovmider mod spindemider

Væksthus-spindemider er et af de mest almindelige skadedyr i drivhuset op potteplanterne. Hér er det typisk agurker, peber, vin og hedera det går ud over, men mange andre planter kan angribes.

Rovmider (Phytoseiulus persimilis) leveres i en flaske med ca. 500 stk. fordelt i granulat (vermiculite). Rovmiderne er 0,5 mm. lange og røde-orange og et af de mest effektive nyttedyr.
Enten kan rovmiderne  indkøbes efter et angreb er konstateret, eller de kan udsættes forebyggende i kulturen, hvis man har erfaring for årlige angreb.

Brugsanvisning:
Flasken  med spinderovmider åbnes først ude ved de angrebne planter.
Flasken holdes vandret. Drej flasken forsigtigt så rovmiderne fordeles jævnt i granulatet. Drys små portioner ud på oversiden af bladene. Disse holdes evt. vandret et lille stykke tid, så rovmiderne kan løbe ud på planten. Hæng også flaske og låg på planten.
Bemærk at rovmiderne også er yderst anvendelige udendørs på jordbær, hindbær etc.

Følg bekæmpelsen:
Hver 3. dag undersøges bladene ved forsigtigt at vende disse og kigge på undersiden med en lup. Hvor der ses spindemider skal der også findes røde rovmider, så vil rovmiderne efter 2-3 uger bekæmpe spindemiderne.
I varmt eller tørt klima kan rovmiderne hjælpes ved at overbruse planterne i løbet af dagen.

Snyltehvepse mod bladlus

Snyltehvepse mod bladlus

Bladlus er et af de mest kendte skadedyr i planter. De kan forekomme året rundt i vindueskarm og udestue, og ses hyppigt om sommeren i drivhuset og på f.eks. roser i haven.

Produktet mod bladlus består af en blanding af galmyg (ca. 200 stk.) og snyltehvepse (ca. 50 stk.), der leveres opblandet i granulat.

Bladlusgalmyggen    
(Aphidoletes aphidimyza)
I produktet findes der pupper af galmyg. Af pupperne klækker voksne galmyg, der flyver ud og finder kolonierne med bladlus. Hér lægger de små røde æg. Larven der klækker af ægget, er også rødlig og op til 6 mm lang, Den er et rovdyr, der dræber og udsuger mange bladlus. Efter ca. en uge som larve forpupper den sig i jorden, hvor den ligger i ca. 14. dage før en ny cyklus begynder.

Bladlussnyltehvepsen
(Aphidius colemani)
Snyltehvepsen leveres som en blanding af kokoner og voksne snyltehveps. Snyltehvepsen leder efter bladlus og lægger æg i dem. Efter nogle dage dør bladlusen og efter ca. 10 dage svulmer den op og bliver til en gråbrun kokon, der bliver siddende på planten. Efter ca. 2 uger gnaver en ny snyltehveps sig ud af kokonen (foto t.v.), og er klar til at finde nye bladlus.

Brugsanvisning:
Ved kraftige angreb kan det ofte betale sig at anvende insektsæbe eller en god brusning med rent vand, inden nyttedyrene udsættes.
Æsken med nyttedyr åbnes først ude ved de angrebne planter.
Placer æsken under planterne i skygge evt. på en omvendt urtepotte. Herfra flyver nyttedyrene selv ud.

Følg bekæmpelsen:
Bladlus-galmyggen’s larve efterlader døde bladlus, der kan ses hænge på planten. Kokoner af parasiterede bladlus (foto) med bladlus-snyltehvepse skal ses efter ca. 14. dage, så er bekæmpelsen i gang.
Mellussnyltehvepse

Mellussnyltehvepse

Mellus, eller 'hvide fluer' som de også kaldes, angriber mange forskellige planter i drivhuset og vindueskarmen. Hold godt øje med dine nye tomat-, peber- og agurkeplanter. Prøv regelmæssigt at ryste planterne forsigtigt i toppen. Er de angrebne ses de små hvide mellus flyver op.

Mellus-snyltehvepsen (Encarsia formosa) er kun er ca. 1 mm. lang. Produktet indeholder ca. 300 stk. pupper pålimet et kort. I løbet af den første uge efter levering vil snyltehvepsene forlade de sorte pupper ved at gnave sig ud igennem et lille hul. De sorte puppehylstre bliver siddende på kortet.

Den udklækkede mellus-snyltehveps flyver herefter ud og leder efter larver af mellus. Når mellus-snyltehvepsen har fundet larverne, lægger den æg i disse (foto), og efter ca. 14. dage bliver disse larver sorte og dør. Senere vil der klække nye snyltehvepse af disse sorte pupper.

Mellus-snyltehvepsen lægger kun æg i de sidste larvestadier, og slår altså ikke de voksne mellus ihjel. Disse kan leve op til 4 uger, og vil derfor flyve rundt og lægge æg selv om nyttedyrene er i gang. Det kan derfor være en fordel at behandle med insektsæbe inden snyltehvepsene sættes ud.

Brugsanvisning:
Mellus-snyltehvepsene leveres som sorte pupper limet på karton (foto).
Æsken med kortene i åbnes først ude ved de angrebne planter.
Hæng kortene op på planterne, så de hænger i skygge.

Følg bekæmpelsen:
I de følgende uger skal der helst komme flere og flere sorte pupper på planterne i forhold til antallet af hvide mellus-larver, så kører bekæmpelsen efter planen.
Der kan under bekæmpelsesforløbet godt sprøjtes let med insektsæbe i toppen af planterne, for at tage de voksne mellus. Disse kan evt. også støvsuges væk.
Nematoder mod øresnudebiller

Nematoder mod øresnudebiller

Det er den voksne øresnudebille, der i sommerperioden gnaver 'billetklip' i bladkanten (de små halvcirkel runde huller i bladkanten) af især rhododendron. Det er imidlertid øresnudebillens larver, der gør den store skade, når de gnaver på rødderne. Larverne kan effektivt bekæmpes i maj og september med nematoder.

Nematoderne (Heterorhabditis sp.)leveres i en opblanding af fint ler i en pakning til behandling af op til 20 kvm. Nematoderne også kaldet rundorme, er mikroskopisk små. De findes naturligt i jorden, men oftest ikke i stort nok antal. Efter udbringning af produktet ved vanding, søger nematoderne selv rundt i jorden efter larverne af øresnudebillerne. Når en larve er fundet, inficeres den af nematoder og dør. Inficerede larver bliver murstensrøde. Den døde larve fungerer nu som et hylster hvori nematoderne kan opformere sig. Disse nematoder kan kun leve af insektlarver og skader dermed ikke planter.

Behandlingstidspunkter:
Da det kun er larvestadierne der inficeres af nematoderne, er det vigtigt at koordinere behandlingstidspumktet med øresnudebillernes livscyklus. I haven og på andre udendørsarealer kan der behandles i maj/juni samt i august /september.

Brugsanvisning:
• Nematoderne leveres opblandet i ler til at behandle 20 m2 jord.
• Posens indhold opløses i vand og hældes ud på jorden ved de angrebne planter.
• I ugen efter behandlingen skal jorden holdes let fugtig.
• Bedst effekt opnås ved en jordtemperatur på 15-25° C.

Følg bekæmpelsen:
Bekæmpelsen af øresnudebillens larver er meget effektiv, men da de voksne kan leve i over et år, vil der det første år stadig blive lagt en masse æg. Indsaml derfor evt. voksne øresnudebiller om natten v.hj.a. en lygte, og følg bekæmpelsen i jorden: 2 - 3 uger efter behandlingen skal der kunne findes døde brune larver langs rødderne på planten
Nematoder mod snegle

Nematoder mod snegle

Dræbersnegle kan opformeres voldsomt og gøre stor skade i haver og køkkenhaver.
Luk evt. dine grøntsager inde i køkkenhaven med et sneglehegn eller bekæmp fra marts måned og sommeren ud med Ferramol Sneglestop eller nematoder.

Nemaslug indeholder nematoder af arten Phasmarhabditis hermaphrodita. Disse nematoder er små gennemsigtige rundorme på ca. ½ mm.'s længde, der kun angriber snegle.

Nemaslug er specielt velegnet til bekæmpelse af de små grå agersnegle (Deroceras agreste) og netsnegle (Deroceras reticulatum), der er almindeligt udbredt i jord i køkkenhaver og drivhuse.

Effekten af Nemaslug mod dræbersnegle er kun dokumenteret mod de små stadier på under ca. 2 cm., men der er megen omtale i medierne af uofficielle forsøg med effekt mod de større stadier af dræbersnegle (f.eks. ved at dyppe salatblade og agurkeskiver i nematoder og bruge dem som lokkemad).

Virkemåde:
Nematoderne i Nemaslug vandes ud i jorden. Nematoderne er i et bestemt stadie i deres udvikling (kaldet det 'infektivt stadie'), hvor de ikke optager føde, men kun søger efter snegle at inficere. De tiltrækkes blandt andet af sneglenes slim. Lykkes det at finde en snegl, vil nematoderne forsøge at invadere sneglen via et åndehul bag på den udposning ovenpå sneglen kaldet kappen.

Inde i kappen er der et hulrum og hér frigiver nematoderne nogle bakterier fra deres tarm og begynder deres opformering. Nematoderne udvikles til et voksent stadie som efterfølges af 2 larvestadier - disse stadier kan kun overleve inde i sneglen. Efter 1-3 uger er næringen i sneglen ved at være brugt op og der produceres et stort antal nye 'infektive' stadier, der er klar til at søge ud i jorden og lede efter nye snegle at inficere. En inficeret snegl stopper fødeoptagelsen efter 4-5 dage. Herefter graver den sig ned i jorden og dør efter 1-3 uger.
Normalt fungerer nematoderne ved jordtemperaturer mellem 5°C og 20°C. Ved 15°C i jorden er effekten optimal.

Brugsanvisning:
Nematoderne anvendes primært forebyggende. Udendørs anvendes de i perioden April til Oktober. I væksthus kan produktet anvendes hele året.

12 mio. pakningen opløses i ca. 80 liter vand og anvendes til ca. 40 kvm. 30 mio. pakningen opløses i ca. 200 liter vand og anvendes til ca. 100 kvm. Max. tryk for sprøjteudstyr er 5 bar og maskestørrelse er min. 1 mm.

Det er vigtigt at jorden holdes fugtigt, og at nematodeme ikke udsættes for ultraviolet lys eller udtørring, hverken ved udvandingen eller i ugen lige efter. Normalt beskytter nematoderne plantekulturen i min. 6 uger, derefter kan man ikke være sikker på effekten.

En metode mod dræbersnegle anbefalet af Helge Petersen er at dyppe salatblade og agurkeskiver i nematoder og bruge dem som lokkemad. Dræbersnegle skulle blive inficeret når de spiser lokkemaden og når de dør, ædes de af andre dræbersnegle. På denne måde skulle nematoderne angiveligt blive opformeret i området.


Orius rovtæger

Orius rovtæger

Disse små aflange insekter også kaldet tordenfluer, kolerafluer, gnavpander og meget andet, er bl.a. i erhvervsvæksthuset nogle af de værste skadedyr.

Trips (”tordenfluer”) rasper i bladcellerne, så der forekommer døde grå partier enten på blade eller i blomster. Det er typisk agurker der angribes. Næbtægen (Orius majusculus), der er 3 mm lang, er effektiv overfor trips i grøntsager i drivhuset. Den æder desuden spind, mellus og bladlus. Virker ikke mod de sorte og sort- og hvidstribede trips i tropiske grønne planter.

Orius udsættes ved det første angreb i væksthuset.

Anvendes bedst fra april måned.


Vectobac mod stankelbenslarver

Vectobac mod stankelbenslarver

Stankelbenslarven er primært et problem i græsplæner, men kan også angribe forskellige afgrøder i køkkenhaven. De voksne stankelben ses hyppigt i august/september, hvor de lægger æg i græsset. Larverne gør størst skade i foråret, men er nemmest at bekæmpe med 'Vectobac', når de er små i oktober måned.

Vectobac er et biologisk middel mod larver af stankelben. Indholdsstoffet er en stamme af  bakterien Bacillus thuringiensis, der kun er giftig for flue- og myggelarver. Vectobac er godkendt til økologisk avl.
På grund af stankelbenlarvernes levevis er en total bekæmpelse ikke mulig, men en reduktion af larvebestanden kan opnås.
Rækker til 3 behandlinger på 8-900 kvm.

Brugsanvisning:
Behandlingstidspunkt: 3 gange med en uges interval i slutningen af september/starten af oktober. Behandling foretages på en mild og fugtig dag, når larverne sidst på dagen kommer op til overfladen for at æde af planterne. Det er en stor fordel at behandle når der er udsigt til regn, da Vectobac herved drænes ned i de jordlag larverne findes i. Hvis der ikke er udsigt til regn, startes sprinkleren efter behandlingen.

Dosering
40 ml. Vectobac 12 AS pr. 100 kvm. Vectobac  Udsprøjtningen kan evt. foregå i let regnvejr.

Behandling foretages lettest med en sprøjte på minimum 5 liter. (Alternativt skal der anvendes en vandkande, men dette er et meget stort arbejde på en normal græsplæne!) Med et godt tryk på pumpen og en fin forstøvning kan du behandle ca. 15 kvadratmeter pr. liter. Tilsæt derfor 6 ml. Vectobac pr. liter vand i sprøjten og start behandlingen.

Efter behandlingen startes sprinkleren og der vandes ca. 1-2 min. på det behandlede areal.