Mikro Start

DKK 99,95
På lager/Fjernlager
Til 6000 liter vand.
Ved opstart og vandskift for at filtret skal komme igang.
Grundlaget for at et bassin skal kunne fungere er en
vedvarende biologisk balance.
Når et nyt bassin etableres, vil det være meget sterilt, hvorfor miljøet ikke umiddelbart er egnet til planter og især ikke fisk. En biologisk balance kræver tilstedeværelsen af en BAKTERIEKULTUR til at nedbryde bassinets affaldsstoffer såsom døde plantedele/ smådyr samt ekskrementer.
MIKRO START er en blanding af netop den type bakterier og mikro-organismer, som er nødvendige for at sikre nedbrydningen, således at der ikke opstår en koncentration af nitrit i bassinet.
Også en akut forgiftning vil MIKROSTART kunne medvirke til at afhjælpe.
Det er dog væsentligt i et sådant tilfælde STRAKS at udskifte mindst 30 % af vandet med frisk vand (tilsat BASSIN START), hvilket "fortynder" koncentrationen af det forgiftende stof. MIKRO START vil derefter kunne neutralisere forgiftningen yderligere i løbet af det følgende døgn.
MIKRO START kan ikke overdoseres og er helt uskadeligt for planter og fisk.