Køkkenhave ideer

Køkkenhave for begyndere

Skal du i gang med køkkenhave for første gang, og er stort set uden erfaring eller kendskab, er det nok bedst, at prøve sig lidt frem, og begynde med nogle af de nemme grøntsager, så der også er gode chancer for at bevare lysten til køkkenhave de følgende år.

Et godt resultat afhænger også af de vilkår man giver grøntsagerne. De generelle forudsætninger for de gode resultater, er de grundlæggende som lys, jord og mindst mulig konkurrence fra andre planter.

Placering af køkkenhaven


Stil efter at opfylde disse krav:
Mest mulig sol
Bedst mulig jord
God afstand til store, grådige træer

Jordforbedring


Grøntsager udvikles ikke tilfredsstillende på skyggefulde områder.
Er jorden let - meget sandet, trives grøntsager for dårligt. en sådan jord kan forbedres med kompost, tilførsel af god muldjord. det kan endda være lerjord, som blot skal blandes med den eksisterende sandjord.
I tung leret jord, trives flere grøntsager dårligt. Der er for lidt luft/ilt i en tung lerjord. Den bliver også nemt for våd i regnfulde perioder. Lerjord kan gøres mere porøs og gennemtrængelig for vand ved at tilføre og iblande groft sand/grus. Det kan være et lag helt op til 20 cm, som skal blandes godt med den eksisterende lerjord. Det kan være nødvendig af praktiske grunde, at gøre det ad flere omgange.

Planlæg køkkenhaven


Planlæg hvilke grøntsager du vil have i din køkkenhave i den kommende sommer. Det er en god ide, at tegne køkkenhaven op, og placere de ønskede grøntsager i bede eller rækker. I mindre køkkenhaver er det en god ide, at inddele køkkenhaven i bede, som er max 125 cm brede. Så kan du nå ind til midten af bedene fra hver side, og undgår at træde i jorden, så den ikke trykkes unødigt sammen. Om du vil lave højbede eller blot bede med en fast kant af et eller andet materiale er ikke afgørende for funktionen. En af hovedideerne med fast placerede bede og gange er netop at det kun er det dyrkede areal, der behandles. Mange foretrækker også faste bede, fordi man kan fx rengøre et bed ad gangen, og på den måde kan overskue, hvor langt man når, eller hvor meget der mangler.

Nogle nemme grøntsager


Ærter er et godt valg i børnefamilier, fordi der er noget at hente og spise direkte for alle aldre.
Salat er som regel også nemt. Så gerne lidt salat ad flere omgange med ca. to ugers mellemrum, så du hele tiden har frisk salat. Prøv også gerne forskellige salattyper.
Er der mange snegle i haven, kan de dog blive så grådige, at du ikke får noget salat selv.
Gulerødder kan være fristende at begynde med, men der er risiko for at der går “orm” i dem. Det er gulerodsfluen, der lægger æg ved roden, og af disse æg klækkes ganske små larver, der gnaver sig ind i gulerødderne, men du kan forsøge, og ofte går det godt, og hvis du så er forberedt, gør det måske knap så meget, hvis der hen på sommeren ikke er friske gulerødder mere, hvis du blot får chancen for at spise de første og små, lækre rødder.
Radiser kan du så tidligt, og de bliver næsten altid gode. Fortsætter du med flere hold, er der risiko for at de bliver ødelagt af larver.
Kartofler. Har du et lille areal, skal du nok ikke dyrke kartofler, men er der plads, er nyopgravede kartofler en lækker spise. Prøv gerne et par sorter, og lær at kende smagsforskellen. Det kan over nogle år, give en eller 2-3 favoritsorter.