Køkkenhave i højbede

Fordele ved en køkkenhave i højbede er:


- Jorden i forhøjede bede opvarmes mere af solen end ved samme niveau i hele køkkenhaven
- Fast afgrænsede bede, og dermed skal kun det dyrkede areal behandles
- Overskuelighed
- En fordel på tung lerjord
- Er jorden i køkkenhaven dårlig til formålet, kan man fylde højbedene med en bedre jord
- Man skal ikke bukke sig så meget - især ikke hvis bedet forhøjes væsentligt
- Man går ikke i det dyrkede areal

Ulemper ved højbede:


- Jorden tørrer hurtigere, end på plant areal i hele køkkenhaven
- Kræver mere forarbejde end ved dyrkning i samme niveau i hele køkkenhaven

En simpel måde at anlægge højbede på


En simpel måde at anlægge højbede på er, at man først behandler jorden i et eller to spadestiks dybde, med gennemgravning og evt. tilførsel af kompost og staldgødning. Derefter graver man et lille lag af af gangene ved siden af bedet, og lægger jorden ind i bedet, hvorefter jorden er klar til dyrkning. Også her er det kun jorden i bedet, der skal behandles, og man går kun i gangene, ikke på dyrkningsjorden.