Buskroser

Her finder du busktroser. Disse roser kan stå for sig selv eller i grupper. Planterne danner på sigt en busk. Plant ca. 4 pr. m2. Busktroserne bør hvert forår klippes tilbage til 15-20 cm over jorden. De bør have gødning i hver måned fra marts til juli.