Beskæring af Roser

Beskæring af roser er vigtigt, men ikke altafgørende for et vellykket rosenbed. Beskæring foretages fra april , men ikke senere end knopperne er begyndt at bryde. Gamle, visne og syge grene skæres helt væk.

Hård beskæring: Rosen skæres tilbage,så hver gren er ca. 10 – 15 cm lang.
Moderat beskæring: Rosen skæres tilbage, således, at grenene bliver halvt så lange. (ca. 20-25 cm)
Let beskæring: Rosen skæres tilbage, således at grenene er 2/3 af deres oprindelige længde.

Beskæring af roser
Sådan beskæres rosengrupperne:

Storblomstrende roser:
Hård eller moderat beskæring.

Buketroser:
Hård, moderat eller let beskæring.

Mini- og bunddækkeroser:
Moderat eller let beskæring.

Buskroser:
Moderat eller let beskæring. Udtynding af grene.

Klatreroser:
Let beskæring.

Vilde roser:
Let beskæring. Udtynding af grene.

Antikke- eller historiske roser:
Udtynding af grene.