Beskæring af buske og træer

Kraftig tilbageskæring af buske og træer


De fleste løvfældende buske og træer kan beskæres i vintertiden. Det er også en gammel tradition at gøre det, men forskning har vist, at de har det bedst med at blive beskåret i vækstperioden, og gerne i den sidste del af vækstperioden. Det kan huskes på at de beskæres i jas-månederne - juli - august - september. Det gælder nemlig om, at beskæringssårene skal lukkes hurtigst muligt, og det sker naturligvis i vækstperioden. I vintertiden, er der ingen aktivitet i planterne; de er dvale.

Vil man skære buske eller træer hårdt tilbage, for at fremtvinge en kraftig nyvækst, kan det gøres sidst på vinteren. Beskæring på den tid får netop planterne til at reagere med kraftig nyvækst. Modsat er det sådan, at man får en svagere nyvækst, hvis man beskærer i jas-månederne, og i mange tilfælde, kan det være det ønskelige.

Beskæring af træer


Ved beskæring af træer, er det vigtig at skære de rigtige steder. Hvis en gren på træets stamme skal saves af, skal man save helt inde ved stammen i et glat snit. Er det en sidegren på en anden gren, skal den sidegren også saves eller klippes af helt ved basis. Der må ikke efterlades en såkaldt stab - en lille stump af den afskårne gren. Kan man finde den såkaldte grenkrave, saves eller klippes der udenfor, men helt tæt på den. Grenkraven er ligesom folder på barken helt inde ved stammen, eller på en tykkere gren den sidder på.

Beskæring af busker


Beskæring af buske sker i de fleste tilfælde bedst ved udtynding. Det vil sige, at man fjerne en del af de ældste og tykkeste grene så tæt på jorden som muligt. Det betyder også, at man skal ind i buske og “plukke” grene ud der. På den måde fremtvinger man nyvækst fra bunden af buske, og der laves samtidig plads til de nye grene. Er en busk meget gammel og mere eller mindre umulig, at tynde ud i med et godt resultat, kan man være nødt til at skære den helt ned til ca. 30 cm over jorden, hvorefter der kommer mange nye skud, og som regel for mange. I de tilfælde må man tynde ud i de nye skud allerede første sommer. Bedøm lige busken inden nedskæring - ser den frisk og sund nok ud til at være værd at bevare, eller er det en ny plante, der skal til.

Beskæring af stedsegrønne bladbærende


Beskæring af stedsegrønne bladbærende som kristtorn, buksbom og laurbærkirsebær, sker i princippet som for løvfældende, og alle tre tåler en kraftig tilbageskæring - især buksbom, der næsten altid tåler, at blive skåret næsten helt til jorden, og alligevel sætter nye skud. Er det ældre planter, kan de dog være længe om det, og meget gamle planter kan være usikre.

Beskæring af Rhododendron


Beskæring af Rhododendron er i princippet som for løvfældende buske, men er det gamle planter, kan det være usikkert , at skære alt på en plante helt ned. Ofte er det en let tilbageskæring, der er det der skal til, og den kan foretages ved blomstringens afslutning. Er det en  kraftigere tilbageskæring, der ønskes, er marts et godt tidspunkt.
Beskæring af nåletræer foretages bedst i april-maj eller i august-september. På de tidspunkter kan man klippe dem tilbage, eller skære hele grene af. De gængse nåletræer er gran, fyr, Thuja, taks, enebær, cypresser. Tsuga eller hemlock er jo også et nåletræ. Det samme gælder lærk og vandgran, selvom de taber nålene om efteråret. Husk også at hvis du vil skære grene tilbage på nåletræer, skal der stadig være noget grønt tilbage på de grene, ellers kan grene ikke vokse videre. Det gælder dog ikke for taks, der har evnen til at sætte nye skud fra bart træ.

Beskæring af frugttræer


Frugttræer er løvfældende, og derfor beskæres de bedst, mens der er blade på, og gerne i jas-månederne - juli - august - september, men dog senest en måned før frugthøst, så de næsten modne frugter ikke ødelægges. Æbler og pærer kan dog beskæres i vintertiden
Nye/unge fritstående frugttræer har sjældent behov for nævneværdig beskæring. Der kan være behov for at fjerne grene, der vokser i en uhensigtsmæssig retning, eller fjerne den ene af to grene, der vokser meget tæt.
Når et frugttræ har båret frugt nogle få år, kan der efterhånden blive behov for udtynding af kronen, så den ikke bliver for tæt. I de tilfælde fjernes nogle grene eller hele grenpartier rundt om i kronen, så der bliver god plads mellem de tilbageværende grene. Se også efter at træet har en harmonisk form. Husk at save grene af helt ved basis. På den måde lukkes sårene hurtigst og bedst.
Espaliering er en særlig form for formning af træet. Espalierede træer fylder meget lidt i haven og giver optimale forhold for frugtudviklingen. Træer, der er  forberedt til espaliering, er en sikker vej til et smukt og velformet espalier.
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få gode råd og tilbud.